Jerv
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Departementet reduserer fellingsområde for jerv i Hedmark

21. august 2022

Klima- og miljødepartementet har avgrenset fellingsområdet for jerv i Hedmark til å omfatte viktige beiteområder for sau og tamrein.

Det kom inn flere klager på fellingsvedtaket i fylket, og fredag endret departementet fellingsområdet som rovviltnemnda i Hedmark hadde vedtatt, ifølge rovdyr.org , som drives av Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk.

I en pressemelding skriver Statsforvalteren i Innlandet at kvoten på 35 dyr, hvorav 22 hunndyr, er opprettholdt, mens lisensfellingsområdet ble avgrenset til å omfatte beiteområdene.

Lisensfellingsperioden for jerv startet lørdag. Det skjer etter at regjeringen bestemte at oppstarten skal være 20. august, og ikke 10. september som tidligere.

Nemndleder Stein Tronsmoen har vist til at Hedmark ligger godt over det vedtatte bestandsmålet, og at rovviltnemndas oppfatning er at lisensfelling i hele regionen er eneste måten å komme ned mot målet.

– Vi har sett etter andre muligheter enn felling, men vi klarer ikke se andre løsninger for å få bestanden ned på målet, sa Tronsmoen tidligere denne uka.

I seks av de andre sju rovviltregionene er det også vedtatt jervekvoter. Til sammen utgjør vedtakene kvote for hele landet på 149 jerver.

(©NTB)

[email protected]