Rundballer av halm
Foto: Morten Berntsen

Dekk til halm under transport

22. august 2018

For å avhjelpe en vanskelig fôrsituasjonen høstes det nå inn mye presset halm. Transport av halm kan spre ugresset floghavre. Det er derfor svært viktig å dekke til halm under transport og rengjøre utstyr før dette flyttes til annen eiendom.

Floghavre kan være svært skadelig for de som dyrker korn. Mye floghavre i åkeren fører til redusert avling, mer bruk av plantevernmidler og økte kostnader for bonden. Floghavre har stor spredningsevne og er vanskelig å bli kvitt når det først har etablert seg, blant annet fordi frø kan ligge mange år i jorda uten å spire.

Ved transport av halm, og andre produkter som kan inneholde floghavre, er det derfor krav om at transporten skjer på en slik måte at søl ikke forekommer. I praksis vil det si at halm som ikke er pakket skal tildekkes med presenning eller lignende ved transport, som ved transport av korn.

– Halm fra eiendom med floghavre skal enten være behandlet før den omsettes eller at halmen behandles hos mottaker slik at spireevnene til floghavre ødelegges. Behandlingen foregår vanligvis med ammoniakk. For å hindre spredning er det også viktig at presser og annet utstyr brukt på arealer med mulig forekomst av floghavre rengjøres grundig før utstyret flyttes til en annen eiendom, sier seniorinspektør i Mattilsynet Stig Rune Lunde Herbrandsen.

Tiltak mot floghavre hindrer også eventuell spredning av annet uønskede ugress langs veien. Mattilsynet oppfordrer alle som transporterer halm om å følge regelverket og dekke til transporten

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet.