Gjødsellager
Foto: Facebook-siden til Hatlinghus

De tilbyr trønderske bønder gratis husdyrgjødsellager

7. november 2018

Det er stort behov for større lagerkapasitet for husdyrgjødsel. I Trøndelag er situasjonen nå ganske akutt, en blaut høst har gjort at det har vært vanskelig å spre husdyrgjødsel før fristen gikk ut 1. november. Nå tilbyr firmaet Hatlinghus AS trønderske bønder at de kan dekke alle kostnader med bygging av gjødsellager. Alternativt tilbyr de å betale for å leie lagret, hvis bonden sjøl finansierer bygginga. De er selvfølgelig også interessert hvis det er noen som har ledig kapasitet i eksisterende lager.

Espen Hatlinghus i firmaet Hatlinghus AS sier til Landbruk24 at de nå har stor pågang fra bønder som ønsker å leie lagerkapasitet. Firmaet driver med transport av gjødsel og biorest, og har opprettet nettsida Gjødselbørsen. Hatlinghus har et tett og godt samarbeid med Landbruksentreprenør Brødrene Rones på bl.a. spredning.

Han anslår at de har fått forespørsel om å finne lagerplass til mellom 15 og 20 000 kubikkmeter husdyrgjødsel allerede i høst. Samtidig vil bøndene avvente med å bygge gjødsellager til neste år da det er signalisert at det blir et tilskudd på inntil 100 000 kroner til husdyrgjødsellager. Hatlinghus er opptatt av at dette tilskuddet også bør kunne gis til planteprodusenter, det er fornuftig å bygge lagret der gjødsla skal brukes slik at man slipper transport i vekstsesongen.

Derfor tar firmaet nå grep og går ut med et unikt tilbud til bønder i den nordlige delen av Trøndelag. De vil dekke alle kostnader med bygging av husdyrgjødsellager, for bønder som vil inngå en langsiktig avtale om å ta imot husdyrgjødsel. Bonden må stille med tomt og være ansvarlig for byggetillatelse o.l. Den som mottar gjødsla har ansvaret for, og kostnaden med å spre gjødsla i vekstsesongen, dermed også ansvaret for å ha tilstrekkelig spredeareal.

Hatlinghus har avtale med Åsmund Vangstad AS, som kan bygge betongkummer på inntil 4000 m3. I første omgang er målet å få opp 3 kummer på 4000 m3 i nærheten av store ledige spredeareal, for videre rasjonell håndtering av gjødsla. Ved spredning i vekstsesongen med slangespreder kan man også få et miljøtilskudd, i år er foreløpig sats for dette 50 kroner pr. dekar i Trøndelag. (ytterligere 25 kr i tillegg for nedfelling i eng).

-Dette bør være meget aktuelt for planteprodusenter som ønsker å redusere sine kostnader til kunstgjødsel, og tilføre sårt tiltrengt biologisk materiale til jorda. Samtidig som de bidrar til en agronomisk riktig og miljøvennlig bruk av husdyrgjødsel, sier Espen Hatlinghus, som vil være tilgjengelig på standen til Hektner Maskin på Agroteknikk.