Gjødsellager
Foto: Facebook-siden til Hatlinghus

De tilbyr trønderske bønder gratis husdyrgjødsellager

7. november 2018

Det er stort behov for større lagerkapasitet for husdyrgjødsel. I Trøndelag er situasjonen nå ganske akutt, en blaut høst har gjort at det har vært vanskelig å spre husdyrgjødsel før fristen gikk ut 1. november. Nå tilbyr firmaet Hatlinghus AS trønderske bønder at de kan dekke alle kostnader med bygging av gjødsellager. Alternativt tilbyr de å betale for å leie lagret, hvis bonden sjøl finansierer bygginga. De er selvfølgelig også interessert hvis det er noen som har ledig kapasitet i eksisterende lager.

Espen Hatlinghus i firmaet Hatlinghus AS sier til Landbruk24 at de nå har stor pågang fra bønder som ønsker å leie lagerkapasitet. Firmaet driver med transport av gjødsel og biorest, og har opprettet nettsida Gjødselbørsen. Hatlinghus har et tett og godt samarbeid med Landbruksentreprenør Brødrene Rones på bl.a. spredning.

Han anslår at de har fått forespørsel om å finne lagerplass til mellom 15 og 20 000 kubikkmeter husdyrgjødsel allerede i høst. Samtidig vil bøndene avvente med å bygge gjødsellager til neste år da det er signalisert at det blir et tilskudd på inntil 100 000 kroner til husdyrgjødsellager. Hatlinghus er opptatt av at dette tilskuddet også bør kunne gis til planteprodusenter, det er fornuftig å bygge lagret der gjødsla skal brukes slik at man slipper transport i vekstsesongen.

Derfor tar firmaet nå grep og går ut med et unikt tilbud til bønder i den nordlige delen av Trøndelag. De vil dekke alle kostnader med bygging av husdyrgjødsellager, for bønder som vil inngå en langsiktig avtale om å ta imot husdyrgjødsel. Bonden må stille med tomt og være ansvarlig for byggetillatelse o.l. Den som mottar gjødsla har ansvaret for, og kostnaden med å spre gjødsla i vekstsesongen, dermed også ansvaret for å ha tilstrekkelig spredeareal.

Hatlinghus har avtale med Åsmund Vangstad AS, som kan bygge betongkummer på inntil 4000 m3. I første omgang er målet å få opp 3 kummer på 4000 m3 i nærheten av store ledige spredeareal, for videre rasjonell håndtering av gjødsla. Ved spredning i vekstsesongen med slangespreder kan man også få et miljøtilskudd, i år er foreløpig sats for dette 50 kroner pr. dekar i Trøndelag. (ytterligere 25 kr i tillegg for nedfelling i eng).

-Dette bør være meget aktuelt for planteprodusenter som ønsker å redusere sine kostnader til kunstgjødsel, og tilføre sårt tiltrengt biologisk materiale til jorda. Samtidig som de bidrar til en agronomisk riktig og miljøvennlig bruk av husdyrgjødsel, sier Espen Hatlinghus, som vil være tilgjengelig på standen til Hektner Maskin på Agroteknikk.

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.