Tørkeskadd kornåker
Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Dårligste kornavling på over 50 år

31. juli 2018

Bøndene fortviler over det som ser ut å bli den dårligste sesongen for kornavlinger siden begynnelsen av 1960-tallet. – Ekstrem situasjon, sier kornrådgiver.

– Jeg tror ikke mannen i gata skjønner det som skjer. Dette er en ekstrem situasjon som vi aldri har opplevd før, sier kornrådgiver Bjørn Inge Rostad i Norsk Landbruksrådgiving Øst til Aftenposten.

Kornbøndene er ulikt rammet, men Rostad tror avlingene kan komme helt ned i 40 prosent av normalen.

Styreleder John Lilleborge i Kornprodusentenes Interesseorganisasjon tror også det på landsbasis er snakk om en halvering.

– Når vi snakker om halvering av avlingene, er det bruttoinntektene som halveres. Kostnadene har vært nesten de samme, så fallet i nettoinntekten blir mye større, understreker Lilleborge.

Reduserte avlinger fører også til økt importbehov. Hvis avlingene halveres, kan det være behov for å importere rundt 600.000 tonn.

Slakte dyr

Den ekstreme tørken har også gått hardt utover melkebøndene. Det lille som har kommet av nedbør på Østlandet, har ikke bedret situasjonen, og mange bønder er usikre på om de klarer å skaffe nok fôr til vinteren. Flere ser dermed ikke andre utveier enn å sende dyra til slakt.

Visekonsernsjef og konserndirektør Hans Thorn Wittussen i Nortura har ikke noe anslag for hvor mange dyr som mangler vinterfôr, ifølge Dagens Næringsliv. Han mener det er helt avhengig av hvordan været blir fremover. Per i dag mangler mellom en halv og én million rundballer.

Store tap

Det økonomiske tapet som bøndene står overfor, er også vanskelig å estimere, men Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter et avlingstap i milliardklassen, ifølge Nationen. Dersom en legger til grunn et avlingstap på 50 prosent på korn- og oljevekster, vil tapet i disse produksjonene alene komme på 1,5 milliarder kroner.

I tillegg er både grovfôr- og grønnsaksproduksjonene hardt rammet. Småbrukarlagets grove anslag er ifølge avisen et økonomisk tap i størrelsesorden 2–3 milliarder kroner.

Bøndene på Østlandet omtaler det de nå står overfor som en ekstrem situasjon, og flere har sett seg nødt i å be bankene om økonomisk hjelp. Som et resultat av tørken gikk Landkreditt nylig ut med tilbud om betalingsutsettelse og løsninger for å hjelpe bønder i likviditetskrise, ifølge DN.

Redning?

Men mens det letes etter løsninger, ser Sør-Trøndelag Bondelag ut til å ha funnet et alternativ. Bondelaget sier til Adresseavisen at halm fra den trønderske kornhøsten kan løse fôrkrisen på Østlandet.

– Dersom trønderske kornbønder er villige til det og været er greit, kan Trøndelag forsyne Sør-Norge med det som trengs av grovfôr til drøvtyggere. Beskjeden vår er: ikke slakt ned dyr, vent på kornhøsten i Trøndelag, sier Jon Gisle Vikan, organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag.

Teoretisk vil det etter årets kornhøst i Trøndelag kunne bli mellom 400.000 og 500.000 rundballer med halm, ifølge Vikan.

– Noe av denne halmen trenger vi her i Trøndelag, men det aller meste kan sendes til Østlandet.

Les mer om halm i Trøndelag her

NTB