Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Dale vil innføre dobbel mottaksplikt på storfekjøtt umiddelbart.

17. august 2018

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag sendt brev til Omsetningsrådet, der han ber om at det innføres dobbel mottaksplikt på storfekjøtt umiddelbart.

I brevet heter det “Departementet ber derfor om at Omsetningsrådet så raskt som mulig revurderer sitt vedtak av 25. juli, slik at dobbel mottaksplikt for storfeslakt kan innføres umiddelbart. Det er svært viktig at den doble mottaksplikten rådet har vedtatt raskt kan bidra til å stabilisere storfekjøttmarkedet i den ekstraordinære situasjonen norsk jordbruk nå er i”.

Omsetningsrådet vedtok 25. juli at det kan legges 5 000 tonn storfekjøtt på reguleringslager, og at når kvantumet overstiger 2 500 tonn kan også uavhengige slakterier levere storfekjøtt inn på reguleringslager. Ved utgangen av uke 32 ligger det 1 725 tonn på lager, dermed er det enda en stund til at den doble mottaksplikten trer i kraft.

Lillesandposten skriver i dag at slakter Jens Eide tok opp denne problematikken med Sylvi Listhaug på et møte i Lillesand i går. Listhaug lovte å ta saken opp med Jon Georg Dale, det har altså resultert i at Dale i dag ber Omsetningsrådet endre regelverket med umiddelbar virkning.