Jon Georg Dale
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Dale mener tilskuddene har skylda for inntektsnedgang

12. april 2018

Økte tilskudd til jordbruket gir overproduksjon og lavere inntekter for bonden, mener landbruksminister Jon Georg Dale (Frp). Torsdag la Budsjettnemnda for jordbruket fram tallmaterialet som viser inntektsutviklingen i jordbruket. Her går det blant annet fram at sauebøndenes inntekter falt 27 prosent fra 2015 til 2018, til tross for at tilskuddene til saueproduksjon økte i samme periode.

– Tallene viser at til tross for at vi har økt overføringene til saueproduksjon med 8 prosent, så har inntektene stupt som følge av overproduksjon, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Dale mener det er tilsvarende utfordringer i andre typer matproduksjon og nevner svin, egg og melk.

– Økte subsider har gitt dårligere økonomi for bonden og slik kan vi ikke holde på, konstaterer han.

Budsjettnemndas materiale danner grunnlaget for jordbruksforhandlingene.

Inntektsfall: 57.000 kroner

Tallene viser at staten økte subsidiene til sau og lam med 8 prosent fra 2015 til 2018. Men produsentprisene har falt med 25 prosent, fra 49,29 kroner per kilo til 36,92 i samme periode. Dermed endte det med en nedgang i inntektene på 57.500 kroner (27 prosent).

Nettoinntekt per årsverk i næringen er anslått til 155.300 kroner i år sammenlignet med 212.800 kroner i 2015.

Før dette var det for lite norsk sau og lam i markedet og Norge importerte kjøtt. Økte tilskudd bidro til at produksjonen steg og flere bruk satset på sau og lam. Nå produseres det altså mer enn det som selges.

Manglende etterspørsel

Før påske rapporterte NRK om at det ligger flere tusen tonn lammekjøtt på fryselager, slik det også gjorde i fjor. Det reiste en debatt om hvordan man skulle sikre bedre etterspørsel og hvilket ansvar butikkene har for å tilby lamme- og fårekjøtt utenom høytidene.

– Det er godt mulig å jobbe med etterspørselsdelen. Men det er nok også slik at vi fortsatt har sauebruk som ikke har tenkt å investere, men som fortsatt leverer, og som vil bidra til å hindre markedsutvikling for dem som har investert og som vil levere framover, mener Dale.

Landbruksministeren sier dette om årets jordbruksforhandlinger:

– Vi skal forhandle med sikte på å få til et oppgjør som gir gode levevilkår for norsk landbruk. Men vi må være varsomme med å være så opptatt av de gode politiske intensjonene at vi lager flere problemer enn vi klarer å løse. Det tilsier at vi må være forsiktig med overføringer.

– Bønder er ikke lønnsmottakere, men selvstendig næringsdrivende som reagerer veldig raskt på markedsinsentiver. Det tilsier at vi må holde igjen, konstaterer han.

(©NTB)