Jon Georg Dale
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dale innfører hastetiltak

6. juli 2018

Situasjonen er kritisk for norske bønder som opplever den verste sommertørken siden 1947. Nå innfører landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) flere hastetiltak.

Fra og med 13. juli innfører Landbruks- og matdepartementet nulltoll for bøndenes import av høy og halm. I tillegg vil bønder som slår korn og lager grovfôr, likevel få arealtilskudd for korn. Departementet vil også ha raskere saksbehandling for erstatningskrav, med mål om utbetaling innen utgangen av 2018. Bøndene kan her forskuttere inntil 50 prosent av erstatningen.

Departementet understreker at det ikke er krav for kommuner å kontrollere arealer der erstatningskrav har forekommet, og at områder som er rammet av tørke, er tilstrekkelig dokumentasjon for erstatningskrav.

– Disse tiltakene er ikke symbolske, men er tiltak som skal virke, sier Dale til NTB om de fire nye tiltakene.

Prekær situasjon

Vedvarende høye temperaturer og så å si ingen nedbør har rammet store deler av norsk landbruk, både husdyrprodusenter og kornprodusenter. Mens husdyrbøndene sliter med å skaffe fôr til dyra sine, fortviler kornbønder over ødelagte og små avlinger. Bondelaget har kalt situasjonen «prekær».

Dale sier departementet strekker seg veldig langt for å avlaste bønder som er rammet av tørken.

– Sånn som værmeldingen ser ut kan det bli kritisk for bøndene, men vi gjør alt vi kan med det handlingsrommet vi har. Vi skulle gjerne gjort mer, men uten regn blir det vanskelig, sier statsråden.

Klar for stor belastning

Det rekordhøye antallet erstatningskrav kan gjøre at det blir betydelig saksbehandling for kommuner og fylkesmenn. Dale ber kommuner og fylkesmenn prioritere disse erstatningssøknadene.

– Byråkratiet er normalt ikke dimensjonert for slik belastning, men her må vi sammen jobbe så effektivt som mulig, sier Dale, og legger til at det kan bli aktuelt å hente folk tilbake fra ferie.

Tiltakene vil i hovedsak gjelde for de mest rammede områdene på Østlandet og Sørlandet.

(©NTB

Her kan du lese mer om endringene

(©NTB)