– Våronna er rett rundt hjørnet, og dette er et viktig signal til bønder som straks skal i gang med årets sesong, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Statsråden møtte representanter fra Coop Norge, REMA 1000, NorgesGruppen og BAMA. De var tydelige på at de vil prioritere norske produkter, og var derfor bekymret for hvordan mangel på arbeidskraft kan påvirke norsk produksjon i årets sesong.

– Jeg skjønner denne bekymringen. Strenge innreiseretriksjoner og redusert tilgang på utenlandsk arbeidskraft er en utfordring for næringen, for dagligvarebransjen og for alle oss som er opptatt av å ha størst mulig nasjonal produksjon av frukt -, bær- og grønnsaker. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe på situasjonen, innenfor det handlingsrommet vi har, sier Bollestad.

Regjeringen har kommet med tiltak for å lette tilgangen på sesongarbeidere. Det er vedtatt at de nærmere 300 sesongarbeidere som har sittet korona-fast i Norge siden i fjor, kan få fornyet oppholdstillatelse for sesongen 2021. Det er også gjort endringer i dagpengeregelverket slik at det skal bli lønnsomt for dem som går på dagpenger å ta seg arbeid i landbruket. Det er også lagt til rette for tettere dialog mellom NAV og næringen for å finne norsk arbeidskraft.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet