Foto: Coop
Foto: Coop

Coop lanserer egg fra utegående høner

18. september 2018

Coop lanserer nå «UT»-egg fra høner som har mulighet til å være utendørs som et ledd i Coops langsiktige arbeid for bedre dyrevelferd og for å gi kundene større valgfrihet.

I motsetning til frittgående verpehøns får utegående høner i store deler av året gå fritt ute og oppleve sol, regn, vind og frisk luft. De kan hakke og skrape i bakken etter insekter, vekster og leve ut et naturlig høneliv.

– Utegående verpehøns er et skritt på vegen mot økologisk drift, som er Coops hovedstrategi. Hovedforskjellen er at utegående verpehøns ikke spiser økologisk fôr og har mindre strenge arealkrav. Dette er uansett et viktig tiltak for økt dyrevelferd, sier miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge.

Kundene, som også eier Coop, kan dermed velge mellom økologiske egg, egg fra høner i miljøbur, egg fra innendørs frittgående høner og egg fra frittgående høner som kan gå ut når været tillater det.

– Dette mener vi er å ta både kundene og dyrevelferden på alvor, sier Lutnæs.

«UT»-eggene er kommet i stand gjennom tett samarbeid med engasjerte produsenter, og vil være tilgjengelig i alle Coops butikker fra uke 41.

– Coop er opptatt av god dyrevelferd og jobber systematisk for forbedringer, basert på fakta og anbefalinger fra fagmiljøer. Norsk landbruk generelt og fjørfeproduksjon spesielt, holder en meget høy standard når det gjelder dyrevelferd og dyrehelse, sammenlignet med de aller fleste andre land. Dette er avgjørende å ta vare på, sier Lutnæs.

Når det gjelder egg, prioriterer Coop økologisk produksjon der hønene ifølge fagmiljøer i størst grad får utløp for naturlig adferd og får mulighet til å være utendørs.

– Vi ser at våre kunder i stadig økende grad velger økologiske egg fra vår økologiske serie Änglamark, og egg er en av kategoriene hvor vi har høyest andel økologi. Salget av egg fra burhøns er stabilt, mens salget av egg fra innendørs frittgående høner faktisk faller i volum. Vi vil fortsette innsatsen for økologisk eggproduksjon i tiden som kommer, sier Lutnæs.

«UT»-eggene vil være noe rimeligere i produksjon enn økologiske egg, blant annet på grunn av at man kan bruke konvensjonelt fôr.

– Lanseringen innebærer ikke at vi faser ut egg fra burhøns. Våre dyktige produsenter, som er selvstendig næringsdrivende, må selv velge sin driftsform ut fra de forutsetninger de har. Coop skal være en forutsigbar og troverdig samarbeidspartner for norske bønder – også innen eggproduksjon. Vi skal velge bærekraftige løsninger, basert på kunnskap og fakta. Vi skal gi kundene mulighet til å velge, sier Lutnæs.

Kilde: Pressemelding fra Coop