Mink
Foto: Norges Pelsdyralslag

Carl I Hagen vil stemme for full kompensasjon til pelsdyrbøndene

12. juni 2019

Avhoppere truer regjeringspartienes flertall for å ikke gi full erstatning til pelsdyrbøndene. Nå kan kompensasjonen nok en gang bli jekket opp.

Carl I. Hagen (Frp), Roy Steffensen (Frp) og Kristian Tonning Riise (H) varsler at de ikke vil stemme for avtalen Høyre, Frp, Venstre og KrF la fram for to uker siden når Stortinget behandler saken med full sal torsdag.

Utbryterne vil stemme for å avvikle næringen, men mener kompensasjonen pelsdyrbøndene tilbys, er for dårlig.

Det ble onsdag ettermiddag jobbet intenst i regjeringspartiene på Stortinget for å redde avtalen.

– Fullt trykk …, var alt Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi ville si om saken på NTBs spørsmål om hva som gjøres for å komme utbryterne i møte.

Det kreves 85 representanter for å få flertall, og regjeringspartiene har normalt støtte fra 88 mandater. Med tre utbrytere henger dermed flertallet i en tynn tråd.

«Registrerer avhoppere»
Samtidig kan regjeringspartiene, selv om de skulle mangle flertall, få vedtatt forslaget hvis noen i opposisjonen støtter avtalen til Høyre, Frp, KrF og Venstre.

– Jeg registrerer at det er avhoppere fra regjeringspartiene. Ut fra innstillingen er både vi i Sp, SV og Ap opptatt av å bedre erstatningsordningen, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

– Det jobbes på spreng med å finne ut hvordan vi kan få fram et forslag som gir uttrykk for den viljen som er i Stortinget. Jeg oppfatter at det er et reelt flertall i Stortinget som mener det som er lagt fram, er for dårlig, sier han.

Ap er for en styrt avvikling av næringen, men næringspolitisk talsperson Terje Lien Aasland håper Stortinget kan samle seg om en ordning som er «anstendig og respektabel» overfor dem som nå må avvikle.

– Det er mange forhold som ikke er belyst i det regjeringspartiene har foreslått, som i sum er lite gjennomtenkt og for dårlig, sier han.

Hagen sier nei
Onsdag bekreftet Carl I. Hagen at han ikke kan stemme for regjeringspartienes forslag.

– For meg er det en selvfølge at når du skal nedlegge en næring, skal det ytes full kompensasjon. Ingen skal komme ut av det med gjeld, sier han til NTB.

Frp-nestoren begrunner sin holdning med at de fire partiene ikke har lagt til grunn såkalte ekspropriasjonsrettslige prinsipper i sitt forslag, noe Ap har gjort i sitt fremlegg.

– Når det foreligger et forslag om å legge ekspropriasjonsrettslige prinsipper til grunn, i henhold til grunnlovens paragraf 105, kan jeg ikke forstå at det kan stemmes mot det, sier Hagen.

SV vil ikke støtte dette forslaget
NRK melder at det for SV er uaktuelt å støtte dette forslaget. Dei fremjar sitt eige forslag, som går på at ein skal finne den reelle verdien til pelsdyreigedomane, og kompensere bøndene basert på det.
SV sitt forslag: «Gi pelsdyrbøndene kompensasjon for realverdien av anleggene, ved at man legger estimert restverdi av realkapitalen til grunn i staden for bokført verdi.»

NRK er kjent med at fleire opposisjonspartia no jobbar med nye forslag for å prøve å samle opposisjonspartia og utbrytarane frå regjeringspartia. Og utbrytarane håpar på si side at regjeringa i siste liten skal kome med eit forslag som er meir sjenerøst, slik at dei skal sleppe å stemme mot si eiga regjering torsdag.

(©NTB) og NRK