Geiter på beite
Illustrasjonfoto Foto: Berit Keilen / Scanpix

CAE påvist hos geit i Troms

19. august 2019

Det er påvist CAE i en geitebesetning i Troms. Mattilsynet kartlegger kontaktbesetninger.

Mattilsynet har tatt blodprøver av geitebesetningen i forbindelse med overvåkningsprogrammet for sykdommen. Prøvene viste at dyr i besetningen er infisert med CAE.

Mattilsynet skal nå ta flere prøver for å kartlegge omfanget av sykdommen i besetningen. Prøvene analyseres ved Veterinærinstituttet.

Besetningen er pålagt restriksjoner for å hindre eventuell smitte til andre besetninger. I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen. Mattilsynet fortsetter arbeidet med å kartlegge kontaktbesetninger.

Dyr som er smittet vil aldri bli friske og det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Mattilsynet vil derfor gjøre nødvendige tiltak for å bli kvitt smitten i den enkelte besetning, noe som vanligvis innebærer at smitta dyr og deres avkom slaktes.

CAE smitter ikke til mennesker.

Mistanke skal meldes

CAE er en B-sykdom. Det betyr blant annet at systematisk bekjempelse er nødvendig for å kontrollere sykdommen. Derfor skal forekomst eller mistanke om sykdommenumiddelbart meldes til Mattilsynet. Mattilsynet tar jevnlig ut prøver for denne sykdommer.

Fakta om CAE

  • CAE er en kronisk virusinfkesjon som kan gi leddbetennelse, hjernebetennelse, jurbetennelse og lungebetennelse.
  • CAE skyldes et virus som er nært beslektet med Mædi-visna. Sau kan smittes av CAE, men de blir vanligvis ikke syke.
  • Viruset smitter først og fremst via melk, spytt og nesekontakt. Dyrene må vanligvis ha nær kontakt over en viss tid for at smitteoverføring skal skje.
  • Smitte mellom besetninger skjer som regel ved innkjøp av smitta dyr.
  • Beitekontakt er normalt ikke tilstrekkelig til smitteoverføring mellom besetninger.


Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet