Bollestad og Arne Stene

-Bruker tre ganger så mye på forsvar som på landbruk

5. august 2021

Da Arne Stene ønsket Olaug Bollestad velkommen til Øfsti Søndre minnet han ministeren om at i 1985 var budsjettet til Forvarsdepartementet og Landbruksdepartementet omtrent like stort, mens nå får forsvaret tre ganger så mye som landbruket.   

-Jeg har lovt kona å ikke si noe om jordbruksoppgjør, rovdyrpolitikk også videre, men jeg må gjøre statsråden oppmerksom på en alvorlig sak, sa Arne Stene da han ønsket Olaug Bollestad velkommen til Øfsti Søndre i Stjørdal.

-I vår og sommer har det vært et bondeopprør, dårlig inntjening og skyhøgt kapitalbehov er debattert og påpekt. I tillegg til å være bonde er jeg også regnskapsfører, så jeg vet at de snakker sant. Sakte men sikkert er inntjeninga i jordbruket svekket. Det medfører at mange bønder etterhvert lever av inntekter utenfor gården, mens de lever for gården. Det er en dugnad som er til særdeles stor nytte for resten av samfunnet.

-Norsk næringsliv har en stor fiende, kostnadsnivået! Det gjelder jordbruket også, da må dere politikere ta et valg, skal vi ta oss råd til matvareproduksjon og et levende kulturlandskap eller ikke. På midten av 1980- tallet, da den kalde krigen var på sitt kjøligste, var budsjettene til Forsvarsdepartementet (14 milliarder) og Landbruksdepartementet (11 milliarder) noenlunde jevnstore. I dag bruker vi tre ganger så mye på forsvaret som på landbruket , etter min mening sier det veldig mye om hvilken dugnad vi driver for landet, understreket bonden på Øfsti Søndre.

-Det var veldig på sin plass å bli minnet om det, repliserte Bollestad.

-KrF har alltid jobbet for å redusere inntektsgapet

Hva er inntektsmålet til KrF?

-Vi i KrF har alltid jobbet for å redusere inntektsgapet, og vi kan vise til at vi har gjort det i praksis. Det første oppgjøret jeg hadde ansvaret for i 2019, reduserte vi gapet om det ikke var mye så snudde vi trenden. Hvis vi hadde kommet til enighet i årets oppgjør ville vi hatt et mindre gap enn det vi har i dag, det er den praktiske politikken som Krf er opptatt av, sier Olaug Bollestad til Landbruk24

Inntektsgapet ønsker KrF å jobbe med i dialog med faglaga i alle oppgjør, det har vi gjort enten vi sitter i regjering eller på Stortinget, det vil vi fortsette med. Vi er opptatt av å prioritere små og mellomstore bruk, spesielt med investeringsmidler. Kanaliseringspolitikken er også viktig for KrF slik at vi utnytter arealene best mulig, den politikken må vi tørre å stå i. Til sist vil jeg si at vi prioriterer utmarksbeite, det har vi brukt stadig mer penger på. Det er en viktig ressurs, som også gjør at bonden kan bruke jorda heime på gården mer effektivt slik at bonden kan sitte igjen med mer på bunnlinja, avslutter Landbruks- og matminister Bollestad.