Storfe spiser
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Bruken av antibiotika til dyr reduseres fortsatt i Norge

30. januar 2019

Bruken av antibiotika er redusert med 30 prosent på kjæledyr og ti prosent på husdyr de siste tre årene, viser tall fra Landbruks- og matdepartementet.

– Vi ser nå at det systematiske arbeidet med å redusere antibiotikaforbruket gir resultater, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Det ble vedtatt en handlingsplan mot antibiotikaresistens i mars 2016. Det overordnede målet er redusert og riktigere bruk av antibiotika. Videre skal kunnskapen om hva som driver utvikling og spredning av resistens økes.

Hvert halvår utarbeides det en status for hvordan det går med de ulike tiltakene.

Den viser at målene som ble satt for 2020 allerede er nådd.

– Norge er blant de landene i Europa som bruker minst antibiotika til husdyr, og regjeringen har satt flere tydelige mål for å få antibiotikabruken ytterligere ned.

– For mye bruk av antibiotika er en av de største helseutfordringene vi står overfor i dag. Den norske landbruksnæringa tar sin del av ansvaret, og vi har en svært ambisiøs strategi for å hindre at resistente bakterier får fotfeste i norsk husdyrhold, sier Bollestad.

Det har vært en fremvekst av bakterier som har utviklet motstandskraft mot antibiotika de siste årene, såkalte antibiotikaresistente bakterier. Hvert år dør rundt 25.000 mennesker av slike bakterier i Europa.

Ifølge Bondelaget får norske dyr kun antibiotika når de er syke. I andre land brukes antibiotika forebyggende.

(©NTB)