Foto: Landbruks- og matdepartementet.
Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Borch vil øke erstatningen for pålagt avliving av fjørfe

18. november 2021

Landbruksminister Sandra Borch vil øke erstatningen til bønder som må avlive fjærkre på grunn av fugleinfluensautbruddet.

– Dette er en svært alvorlig situasjon for norsk fjærfenæring. Satsene som brukes til å beregne den erstatningen produsentene får for fjærfe som blir avlivet på grunn av fugleinfluensa, skal økes, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Den siste uken er det bekreftet tilfeller av fugleinfluensa hos to besetninger med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland. Alle de 7.500 hønsene i hver av de to besetningene er avlivet.

Borch sier at hun vil gi økningen av satsene tilbakevirkende kraft.

Satsene ble sist revidert i 2014, og Borch har nå gitt landbruksforskningsinstituttet Norsk institutt for bioøkonomi et hasteoppdrag om å ferdigstille nye erstatningssatser for fjærfe.

– De som har fått sine dyr avlivet på grunn av fugleinfluensa før de nye satsene er endelig klare, vil få etterbetalt denne økningen, sier Borch.

Borch vil fredag ha et møte med næringen for å drøfte situasjonen.

Gode signaler

-Dette er gode signaler. Vi har spilt inn at satsene ikke svarer til bondens kostnader og tapte inntekter, og da er det bra at statsråden er lydhør og tar grep. For at bondens skal ha tillit til de inngripende tiltakene som gjøres, er det viktig å få kostnadene dekket. sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

 

(©NTB)