28. oktober ble staten og jordbruket enige om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner kroner over statsbudsjettet. I møtene med dagligvarekjedene og BAMA, understreket landbruks- og matministeren at kostnadsveksten er svært krevende for jordbruket.

– Bonden henter 2/3 av sin inntekt i En økning i markedsinntektene vil derfor ha stor betydning for økonomien i jordbruket. Det er viktig at hele verdikjeden har innsikt i, og forståelse for, de utfordringer primærprodusenten har med store kostnadsøkninger. Møtene med dagligvarekjedene og BAMA var en god start på en viktig og nødvendig dialog med sentrale aktører i matmarkedet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. 

Kilde: Landbruks- og matdepartementet