Traktor på landevei
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bønder risikerer en omvei på 4 mil i våronna

2. mai 2018

Melhus kommune glemte å søke om at trykkrestriksjonene skulle oppheves innen fristen 1. april. Neste frist er ikke før 1. oktober. Vegvesenet nekter å gi dispensasjon eller å se på saken på nytt.  Følgen er at de fire bøndene som er avhengige av å kjøre for å drive landbruk i området, må kjøre traktorene via miljøgata i Melhus sentrum for å komme til jordene. Det er en omvei på fire mil skriver Trønderbladet.

Varaordfører Stine Estenstad (H) er villig til å gå til Samferdselsdepartementet for å få oppjustert veitrykkrestriksjonen på 3,5 tonn i Kregnesbakkan på Kvål. Nå har hun innkalt Statens vegvesen til møte 15. mai for å hjelpe bøndene som må ta en omvei på fire mil.
– Fristen var 1. april. Kommunen har selv satt seg i en vanskelig situasjon. Vi kan ikke ta ei endring like etter fristen, sier overingeniør Tone Wiig i Statens vegvesen. Wiig utelukker at det er mulig å endre på bestemmelsen om 3,5 tonn nå. Samtidig sier hun at hun har stor forståelse for at restriksjonen på 3,5 tonn skaper problemer for noen.

Kilde: Trønderbladet.