Inspeksjon av storfe
Foto: Mattilsynet

Bønder i isolasjon eller karantene kan stelle sine egne dyr

23. mars 2020

Helsedirektoratet har vurdert at bønder som er i hjemmeisolering eller hjemmekarantene kan stelle sine egne dyr, såfremt de overholder øvrige krav fra helsemyndighetene.

Se hele pressemeldingen fra Helsedirektoratet her

Eventuell smitte fra en bonde kan forebygges ved å følge helsemyndighetenes anbefalinger om sosial distansering og ved å overholde de hygieniske retningslinjene som gjelder for alle i denne situasjonen.

Eksempler på sosial distansering:

• Ikke jobbe sammen med røkter eller annet personell.

• Holde 2 meters avstand til alle som må inn på gården, for eksempel for å hente melk.

For å unngå å spre smitte er det viktig å styrke renholdet av berøringspunkter som besøkende kan komme i kontakt med.

Det er ingenting som tilsier at viruset smitter fra mennesker til dyr slik at dyr kan skille ut virus og igjen smitte mennesker. Etter råd fra Veterinærinstituttet gir Mattilsynt likevel et generelt føre-var-råd om at smittede personer begrenser sin omgang med matproduserende dyr i den grad det er praktisk mulig.

 

Helsedirektoratet: Isolasjonsbestemmelser bonder med stell av dyr.

Folkehelseinsituttet: Krav som gjelder ved isolasjon og karantene.

Mattilsynets råd til produksjonsdyr- og hesteeiere m.fl. om koronavirus.

Kilde: Mattilsynet