Michaela Kaniber
Foto: Heimesida til Michaela Kaniber

Bønder i Bayern får støtte til kjøp av fôr

9. august 2018

Den tyske delstaten Bayern har besluttet å  betale ut direktestøtte til tørkerammede bønder. Totalt dreier det seg om opp til 50 000 euro pr. gård for å dekke de økte fôrkostnadene. Det skriver Jordbruksaktuellt

– Overalt der bøndene kan regne med omfattande inntektstap på minst 30 prosent vil vi hjelpe til å dekke halve merkostnaden til fôr opp till 50 000 euro (knappe 500 000 norske kroner) pr. gård, sier Bayerns landbruksminister Michaela Kaniber, til den tyske lantbruksavisa Agrarheut.
Ministeren varsler også at det etterhver vil bli utbetalt støtte til planteprodusenter.

Kilde: Jordbruksaktuellt