Skjermdump fra #Bondeopprør21
Skjermdump fra #Bondeopprør21

Bondeopprørerne med kraftig kritikk av Norges Bondelag

18. august 2022

I et innlegg på Facebook- siden til #bondeopprøret kommer bøndene med kraftig kritikk av Norges Bondelag. Et halvt år etter at de “trådte til side” bryter de nå stillheten. De savner blant annet engasjement fra Bondelaget inn mot Grytten- utvalgets arbeid

I innlegget skriver de blant annet:

“Det har kommet fram at initiativtakerne av Bondeopprøret av enkelte omtales som fienden. Fienden er altså 5 bønder som kjemper for riktig framstilling av bondens inntekt, med krav om like sosiale og økonomiske muligheter som resten av samfunnet tar for gitt. Det er også uttalt at «ingen fra Bondeopprøret skal få verv så lenge jeg er engasjert». Til det kan vi svare rett ut: Vi gikk inn i dette fordi vi ville bedre norske bønders betingelser, ikke for å sikre egne posisjoner. Vi visste det ville innebære å gå imot systemet. Et system som i årevis har feilet i å holde matproduksjonen oppe i norske bygder.

Vi må ta inn over oss at det er en mulighet for at Grytten-utvalget ikke konkluderer som vi ønsker, men vi kan øke sjansen for at rapporten anerkjenner behovet for avkastning på investeringer og kapital med å vise til hvor galt det slår ut uten. Utvalget består blant annet av folk som er ansatt av staten, den samme oppdragsgiver som ikke har hatt noen problemer med å sultefore en hel landbruksnæring i tiår. Det er naivt å anta at dette er uten betydning.

Konsekvensene av at Bondelaget tilsynelatende gir blaffen i å engasjere seg i tallgrunnlaget frem til andre sier hva vi kan mene, kan resultere i at vi ender opp med fortsatt feil tallgrunnlag fremover.
Med fortsatt feil tall blir gapet i inntekt som skal tettes mindre. Er dette målet, at våre fremste tillitsvalgte fjerner eget nedsidepotensiale med å måtte levere på et lavere etterslep?
Er ikke målet å få en riktig framstilling av inntekta hvor jamstilling av bondens inntekt vil koste det den koster?”
 
Svar fra Bondelaget
Leder i Norges Bondelag har svart på innlegget på Facebook.
 
“Som leder i Bondelaget tar jeg ordet og svarer på saken. At Bondelaget jobber for en snuoperasjon for norsk landbruk er godt kjent, og unødvendig å så tvil om. Årsmøtet slo fast at vi har fått gjennomslag for en retningsendring. Organisasjonen har stått på hardt siste året. Strategien vår har gitt resultater for bonden. Vi har fått kompensert kostnader i flere runder, fått strømstøtte, et jordbruksoppgjør som startet tettingen av inntektsgapet, regjeringen vurderer importvernet og vi trykker på faglig og politisk. Også for resultatet av Grytten-utvalget. Og vi er utålmodige. Vårt viktigste mål er å heve inntekta til bonden opp på nivå med andre. Det Gryttenutvalget legger fram 1. oktober er en viktig del av dette arbeidet, men om utvalget ikke leverer på bestillingen, må vi likevel fortsette jobben for å løfte inntekta. Det er her vår største uenighet kommer til syne. Vi i Bondelaget vil fortsette å bruke all vår energi på å jobbe med dette framover. Vi skal ha et vedtak i Stortinget om nytt inntektsmål på nivå og en tydelig opptrappingsplan som grunnlag for jordbruksoppgjøret, det som Stortinget tidligere har sagt må fylles med innhold. Årsmøtet i år, som i fjor, er tydelig på at inntektsløftet er den viktigste saken for Bondelaget. Årsmøtet representerer medlemsdemokratiet i organisasjonen, det er vårt arbeidsoppdrag og det vi jobber etter. Inntektskampen vil bli diskutert på Bondelagssamlinger utover høsten”