Foto: Privat
Foto: Privat

Bondeopprører foreslås som fylkesleder i Bonde- og Småbrukarlaget

20. februar 2023

Ola Berthling Lie-Husby er innstilt som ny fylkesleder i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag. Oskar Tørres Lindstad (22) fra Røros er innstilt som ny leder i Sør-Trøndelag BS

Ola Berthling Lie-Husby, Namdalen, er ammeku- og slaktegrisbonde, driver podcasten Jordbrukspodden, og er kjent som en av bondeopprørerne. Om motivasjonen hans for å stille som fylkesleder, sier han:
«Jeg ønsker å fortsette og jobbe for jamstilling. En sunn økonomi vil gi grobunn for høyere selvforsyning og et mere bærekraftig landbruk. Norsk jordbruk står ved et veiskille, og de neste årene vil avgjøre norsk jordbruks fremtid», sier Ola Berthling Lie-Husby.

Oskar Tørres Lindstad (22) fra Røros er aktiv som lokalpolitiker, student, og bor og jobber på et småbruk på Feragen. Oskar har solid organisasjonserfaring, og er opptatt politisk arbeid, rekruttering og de lange linjene i jordbruket.

«Vi står for alvor ved et veiskille for norsk landbruk i dag. Krav til drifta krever ombygging av fjøs, med en investering som ikke gir avkastning på investert kapital. Effektivitetskravet er et hån mot det norske landbrukets tradisjonelle verdier om bærekraft og nøysomhet. Velger vi bort et landbruk med små og mellomstore gårdsbruk i dag, blir vi en mye fattigere nasjon om noen tiår. Vår felles historie, vårt vakre kulturlandskap, faller i gapet på markedsliberalistenes streben etter økonomisk vekst og billig produksjon og billige varer» sier Oskar Tørres Lindstad.

Fylkeslaga har felles årsmøtesamling på Hell 10.-11. mars.
«Nå er det oppsving i NBS, stor medlemsvekst og nye, sterke lederkandidater både i Nord- og Sør-Trøndelag. Blir de innstilte lederkandidatene valgt kommer vi til å høre vesentlig mer fra NBS i året som kommer», uttaler lederne i valgkomiteene.

Kilde: Pressemelding fra valgkomiteene i Bonde- og Småbrukarlaga i Trøndelag