Rundballpressing
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bøndene må høyne brannberedskapen.

2. august 2018

Brannfaren er nå så ekstrem over store deler av landet at bøndene må høyne beredskapen, oppfordrer Landbrukets brannvernkomité. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstingsarbeidet, mener komiteen.

– Selv om mange har hatt litt nedbør de siste dagene, er likevel risikoen for brann så stor mange steder at vi går ut og oppfordrer bønder om å høyne sin brannberedskap under innhøstinga. De som ikke allerede har brannslokkingsutstyr i tresker og halmpresser, bør anskaffe seg dette snarest, sier Pål Arne Oulie, leder av Landbrukets brannvernkomité.

Bønder med ledige tankvogner og tanker bør fylle disse med vann, understreker han.

– Om det skjer noe i nabolaget, kan denne beredskapen utgjøre forskjellen på en liten brann man selv kan håndtere, og en stor og ukontrollert brann med alvorlige følger, sier Oulie.

Landbrukets brannvernkomité er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.

(©NTB