Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bøndene inntar Stortinget

16. september 2021

En uoffisiell kartlegging  Landbruk24 har gjennomført viser at det er minst ti bønder som er valgt inn i det nye Stortinget. Bøndene representerer fem forskjellige partier. 

Her er “bondehæren” på Stortinget. 

Bjørnar Skjæran, AP, Nordland


Nestleder i Arbeiderpartiet og bonde i Lurøy kommune

André Nikolai Skjelstad, V, Nord-Trøndelag

Melkeprodusent i Verran i Steinkjer kommune

Ola Borten Moe, SP, Sør- Trøndelag


Nestleder i Senterpartiet og driver med korn og kylling i Trondheim.

Birgit Oline Kjerstad, SV, Møre og Romsdal


Har vært melkeprodusent i mange år på Haramsøya i Ålesund kommune, med tillitsverv i Bondelaget og TINE

Nils T. Bjørke, SP, Hordaland

Mange år som melkeprodusent på Voss. Tidligere leder i Norges Bondelag

Lene Westgaard-Halle. H, Vestfold

Bonde i Larvik kommune 

Katrine Kleveland, SP, Holmestrand

Bonde i Holmestrand, og tidligere leder i Bygdekvinnelaget og styremedlem i Bondelaget

Per Olaf Lundteigen, SP, Buskerud 

Tidligere melkeprodusent, nå aktiv kårkaill i Øvre-Eiker
Har vært leder i Bonde- og Småbrukarlaget.

Else Marie Tveit Rødby, SP, Akershus


Bonde i Asker kommune

Trygve Magnus Slagsvold Vedum, SP, Hedmark

Leder i Senterpartiet, og kornbonde i Stange.