Foto: Privat
Foto: Privat

Bøndene bak #Bondeopprøret krever uravstemning

25. april 2021

Initiativtakerne bak #Bondeopprør21 går i dag ut og krever at organisasjonene legger en eventuell jordbruksavtale ut til uravstemning blant sine medlemmer. De skriver følgende i en pressemelding.

#Bondeopprør21 forventer:

Riktig framstilling av bondens inntekt. ( hensyntatt leiekostnader og avkastning på egenkapital.)

Tette inntektsgapet i løpet av kommende stortingsperiode basert på riktig inntektsberegning

Endringer skal følges opp med verktøy som skal sikre den aktive bonden

-Jordbrukets samlede kostnader til leie av jord og kvote fra grunneiere som ikke søker produksjonstilskudd, skal føres som utgift i totalkalkylen

-Egenkapital må gis en internavkastning som utgift i totalkalkylen og trekkes fra som utgift i beregningen av årsverksvederlaget.

-Timetallet i årsverksberegninga i jordbruket må settes ned med 95 timer, slik at det blir sammenfallende med normale årsverk.

   Vi forlanger uravstemning

Kilde: Pressemelding fra bøndene bak #Bondeopprør21