Ras i Sogn og Fjordane
Foto: Sogn og Fjordane Bondelag

Bondelagsleder: Deler av Jølster et katastrofeområde.

31. juli 2019

Leder i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, sier deler av Jølster kan regnes som katastrofeområde etter det kraftige uværet i går ettermiddag. Det er fortsatt uklart hvor store skadene er i Gloppen da de er uten dekning. 

Se en dramatisk video i Bondebladet

Dette sier Anders Felde til nettsida til Sogn og Fjordane Bondelag

“- Det er vanskeleg å få oversikt over skadeomfanget, men ut frå det vi har fått høyre kan delar av Jølster reknast som katastrofeområde. Vi har ikkje lukkast med å få kontakt med dei som er råka i Gloppen då dei er utan dekning så der veit vi ikkje korleis det går, seier Anders Felde. – Det vi kan sei så langt er at det er enorme skadar på dyrka mark der fleire hundre mål er øydelagde. Skogsvegar er radert vekk, tømmer øydelagt, reiskapshus er vekke, og store mengder rundballar er øydelagde eller på avvegar. Det er ein temmeleg fortvilande situasjon, men enn så lenge ser det heldigvis ut til at verken menneske- eller dyreliv har gått tapt, seier Felde.

 Vi rådar bøndene i Jølster og Gloppen til å sjå til dyra som går i utmark og på beite, sikre at dei ikkje er innesperra av nye elveløp, og at dei har tilgang på mat og vatn. Det kan vere utfordrande å få levert mjølk og kraftfôr, så dette må takast høgde for. Dersom ein ser at ein er i ferd med å gå tom for kraftfôr kan det vere lurt å begynne å tenke på alternative løysingar for dette. Vi oppfordrar òg bøndene til å vere kreative og sikre at dyra har tilgang på vatn, seier Felde. “

Rent vann den største utfordringen nå

Landbruk24 har snakket med Geir Støfring leder i Jølster Bondelag, på en dårlig telefonlinje.
Han melder at rent vann til både våningshus og fjøs kanskje er den største utfordringen på kort sikt. I tillegg er noen fortsatt uten strøm, og mange er uten dekning på telefon og internett.

Støfring kan fortelle om et fryktelig lokalt regnskyll i går ettermiddag, der mange måtte flykte fra vannmassene. Vannet har tatt mye jord og skog i dalsidene, og dette ligger mange steder utover dyrket mark. Han nevner et eksempel, et jordstykke på 80 dekar, der 60 dekar er dekket av jord og trær. Andre steder har elver og bekker gravd seg nye løp over dyrket mark. Mange rundballer som lå på det som har vært regnet som trygge steder er også tatt av vannet.

Kraftfôr kan bli mangelvare   

Avhengig av hvor mange dager det tar før vegene blir åpnet, tror Støfring at det kan bli vanskelig med tilførsel av kraftfôr. Han ber de som har melkeproduksjon om å være forberedt på at det kan gå noen dager til de får leveranser. Han mener de få som driver med gris må prioriteres når vegene åpnes. 

Dyrene som var ute på beite ser ut til å ha klart seg godt, Støvring har ikke hørt om dyr som har blitt tatt av ras. – Det ser ut som om dyra har et instinkt som gjorde at de gikk til sikre plasser da uværet kom.

Ellers er Støvring opptatt av at naboberedskapen ser ut til å fungere godt, bønder hjelper hverandre, og bidrar også i ryddearbeidet på vegene.

 

Les mer hos Sogn og Fjordane Bondelag