Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Bondelagets plan for 50 % sjølforsyning

3. april 2023

I en ny rapport kommer Norges Bondelag med forslag til hvordan man skal øke sjølforsyningsgraden for mat til 50 prosent.

– Å få økt selvforsyningen er et mål for både Bondelaget, regjeringa og Stortinget. Da må vi gjøre de rette grepene som bidrar til å ta ut potensialet om 50 prosent selvforsyning, og at det skjer på norske ressurser, understreker Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Fem grep for økt sjølforsyning

-Inntekta til bonden må opp

En viktig forutsetning for økt selvforsyningsgrad er å øke inntekta til bonden. Inntektsnivået i jordbruket er lavt, og Stortinget har bedt om at det legges fram en tidfestet opptrappingsplan basert på nytt tallgrunnlag. 

-Importvernet må styrkes

Importvernet er viktig for å sikre norsk, trygg mat produsert over hele landet.  Norske jordbruksvarer må sikres et effektivt importvern, og tollvernet må styrkes der det er mulig.

-Mer norskprodusert mat, mindre import

På grunn av importkvoter og utilstrekkelig tollvern utnytter vi ikke potensialet for norskproduserte varer. Spesielt ser vi dette innen kjøtt og meieriprodukter. Grønsaker har også et stort mulighetsrom.

-Mer norskprodusert fôrråvare

Hva dyra spiser er viktig, og mer norskproduserte karbohydrater og protein i dyrefôret er viktig for å øke selvforsyningen. Mer og bedre grovfôr kan redusere kraftfôrforbruket og dermed øke norskandelen i fôrrasjonen.

-Kosthold i tråd med norske ressurser, og handlekurven til forbruker

De valgene forbrukeren tar i butikken er førende for norsk matproduksjon. Det forutsetter også at landbruket produserer god, sikker og trygg mat på norske ressurser. Derfor ønsker Bondelaget et strengere regelverk knyttet til opprinnelsesmerking av matvarer, inkludert kjedenes egne merkevarer, både i forbrukermarkedet og innen storhusholdning, slik at forbruker er godt informert om de varene de kan velge.

Les hele rapporten her

Kilder: (©NTB) og Norges Bondelag