Det er en alvorlig situasjon i landbruket, noe bruddet i jordbruksforhandlingene i vår viste. Landbruket opplever i tillegg en kraftig kostnadsvekst. Mens kostnadene øker, står mange bønder overfor store investeringer når blant annet kravet om løsdrift for storfe kommer.

– Da trenger vi en forpliktende plan for når og hvordan det skal skje. Vi må få avsatt økte investeringsmidler og få dekket den ekstraordinære kostnadsøkningen. Dette må på plass i høst. Det vil være et sterkt signal fra kommende regjering om at bonden er ønsket med videre, sier Bjørn Gimming.

Ap, Sp og SV sonderer nå om et mulig regjeringssamarbeid. Alle tre partiene har i valgkampen gitt løfter til landbruket om retningsskifte og økte inntekter.

– Nå må partiene som vant valget levere på valgløftene. Velgerne ønsket et landbruk som tar i bruk hele landet. Den forpliktende opptrappingsplanen for å løfte inntekten til bonden på nivå med andre grupper, må inn i regjeringsplattformen, sier Bjørn Gimming. 

– Når kommende regjering legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 i november, må de finne plass til full kompensasjon av kostnadsøkninger og en investeringspakke. Det er viktig å minne om at hver krone bonden investerer gir mangfold tilbake til samfunnet, påpeker Gimming.

Tøff økonomisk situasjon

Inntektene til bonden har nærmest stått stille de siste åtte årene, samtidig som næringa opplever kostnadsvekst. Næringa står nå ved et veiskille.

– Uforutsigbarheten er stor for bonden som skal gjøre sine vurderinger om innkjøp for neste år, og ta beslutninger om kommende investeringer. Derfor trenger vi konkrete, økonomiske forpliktelser nå. Til sjuende og sist handler dette om å sikre matproduksjonen framover, understreker Bjørn Gimming.

Her kan du lese hele innspillet som er oversendt til de partiene som er aktuelle i ny regjering