Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bondelaget krever 171 300 kr pr. årsverk

26. april 2023

Bondelaget krever en inntektsvekst på 171,300 kr. pr årsverk. Rammen på kravet er 6,9 milliarder kroner. De krever en reduksjon i inntektsgapet til andre grupper på 120 000 kr.

Du kan se pressekonferansen  her

Les hele kravet her

Her kan du regne på utslag av kravet på din gård

Målprisendringer

Total ramme

Melk

Distriktstilskudd melk
Distriktstilskuddet for melk ligger i blå boks i WTO-avtalen. Tilskuddet skal ikke overstige 85
prosent av produksjonen. Fordi tilskudd i sone A har en sats på 0 kr/l, oppfylles dette kravet i dag.
Slik den økonomiske situasjonen i melkeproduksjonen er, og med begrensede muligheter til å ta
ut høyere priser i markedet uten å få betydelige volumfall, er det hensiktsmessig med et tilskudd
per liter melk over hele landet.

For fortsatt å ha distriktstilskuddet i blå boks og oppfylle kriteriet om at maksimalt 85
prosent av produksjonen omfattes av tilskuddet, krever Norges Bondelags
forhandlingsutvalg at alle melkeprodusenter bare får distriktstilskudd for 85 prosent av
leveransene.

Jo høyere distriktstilskudssone bruket ligger i, jo mer taper den enkelte produsent på dette. Dette
er tatt hensyn til i kravet om endring i satsene. I tillegg har vi lagt på en ytterligere
distriktsforsterking fra sone D og oppover.

Norges Bondelags forhandlingsutvalg krever at satsen for sone A-J for distriktstilskudd for
melk økes i intervallet 50 øre/liter til 107 øre/liter

Husdyrtilskudd

Driftstilskudd

Beitedyr

Beitetilskudd

Husdyrtilskudd

Kvalitetstilskudd


Det skal ikke gis kvalitetstilskudd for dyr som klassifiseres med fettklasse 4 minus

Distriktstilskudd

Kulturlandskapstilskuddet reduseres med 30 kr/dek til 235 kr/dek.

Arealtilskudd grovfôr

Kraftfôrkrevende produksjoner

Det legges ikke opp til endringer i kraftfôrprisen som følge av kravet.
Distriktstilskuddet for svinekjøtt i sone 4 og 5 øker med 1 kr/kg
Distriktstilskuddet for egg øker med 21 øre/kg.

Dyrevelferdstilskudd
Norges Bondelags forhandlingsutvalg forslår å innføre et dyrevelferdstilskudd. Forhandlingsutvalget mener et flatt dyrevelferdstilskudd på 5 000 kroner per dyrehold vil øke lønnsomheten/redusere kostnader, og motivere for mer systematisk dyrevelferdsarbeid i besetningen. Det settes av 75 mill. kroner til tilskuddsordningen for 2024.

Korn

Kulturlandskapstilskuddet reduseres med 30 kr/dek til 235 kr/dek

 

Grønt
Det kreves i gjennomsnitt 12 % målprisøkning for frukt og grønt.
Målprisen for potet kreves økt med 50 øre/kg.

Pristilskudd


Arealtilskudd


Velferdsordninger

Avløsertilskudd

Tilskudd til sykdomsavløsning


Det etableres en ordning der bønder som føder/adopterer barn eller tar over omsorg for
barn, får rett til utbetaling av et engangsbeløp på 50 000 kroner per barn.

Saken oppdateres