Bollestad og Bartnes
Foto: Norges Bondelag

Bondelaget frykter økt matimport etter brexit

21. august 2020

Bondelaget er bekymret for at britisk landbrukseksport til Norge skal komme i tillegg til EUs kvoter etter brexit. Fredag møter de landbruksministeren.

Bare noen måneder før britene er helt ute av EU og ikke lenger er dekket av unionens avtaler med Norge, kjenner ikke Bondelaget til at det er kommet noen kvotekrav fra britene til Norge. De frykter kravene vil komme sent i forhandlingene om en frihandelsavtale og føre til tidspress når en beslutning skal tas.

Fredag formiddag får Bondelaget muligheten til å legge fram sitt syn i et møte med landbruksminister Olaug Bollestad (KrF). Organisasjonen mener britene må ta med seg sin andel av kvotene i Norges handelsavtale med EU, som ble forhandlet fram mens Storbritannia var medlem i unionen.

Det er ikke riktig å legge britiske kvoter på toppen av EU-kvotene, skriver organisasjonen i en epost til NTB.

– Vi er opptatt av å utvikle og dekke det nasjonale landbruksmarkedet med trygg, norsk mat. Bortfallet av grensehandelen i koronatider har vist at det er et stort markedspotensial. Hvis regjeringen gir vekk landbrukskvoter nå, innskrenker de mulighetene for norsk produksjon. Det er vi bekymret for, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes. Han mener selv små kvanta vil ha store konsekvenser

I fjor importerte Norge landbruksvarer for 2,6 milliarder kroner fra Storbritannia, opplyser Bondelaget