Kalver i binge
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bondelaget bekymret for veterinærvaktordningen.

5. juli 2019

Regjeringen vil endre dagens veterinærordning ved å bytte ut øremerkede midler med rammetilskudd. Norges Bondelag frykter mangel på veterinærer på kveldstid.

Dagens veterinærordning er gjennom døgnet delt opp i ordinær arbeidstid og en såkalt veterinærvakt som innebærer tilgang til veterinær utenom ordinær arbeidstid. De til sammen 160 vaktdistriktene over hele landet får i dag øremerket tilskudd for å ha alltid kunne ha veterinær tilgjengelig døgnet rundt.

18. juni vedtok Stortinget at tilskuddet ikke lenger skal øremerkes, men heller deles ut som rammetilskudd. Det bekymrer Norges Bondelag, som frykter at endringen kan føre til at veterinærer kan bli vanskelig å få tak i på kort varsel på kvelds- og nattid.

– Vi frykter at bortfall av en godt organisert veterinærvakt og endringer i fordeling av midler i verste fall kan føre til at bønder flere steder i landet ikke får tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid. Det blir endring både i kommunenes administrasjonsoppgaver og finansiering, sier rådgiver Anja Lillehaug i Norges Bondelag til NTB.

Møtte kommunalministeren

Torsdag hadde Norges Bondelag og Den norske veterinærforening et møte med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), for å lufte sin bekymring angående det nye vedtaket.

– Kommunalministeren slår fast at det er regjeringens politikk å fjerne så mange øremerkede tilskudd som mulig og at de har besluttet å fjerne øremerking av veterinærvakttilskuddet, sier Lillehaug.

– Hun deler nok ikke vår bekymring for om kommunene er klare for å overta alle oppgavene de får ved å oppheve alle 160 veterinærvaktdistrikter fra etter nyttår, men jeg tror hun ser behov for å finne en egnet fordelingsnøkkel, sier hun.

– Tillit til kommunene

Kommunalministeren sier at regjeringen nå vurderer hvordan midlene til den lovpålagte veterinærordningen skal fordeles i rammetilskuddet slik at den vil treffe best mulig.

– Vi vil komme tilbake til fordelingen mellom kommunene i statsbudsjettet for 2020, opplyser Mæland til NTB.

Hun mener kommunene er godt egnet til å selv ta hånd om ordningen i hver enkelt kommune.

– Jeg har tillit til at kommunene er opptatt av å sørge for et godt veterinærvakttilbud for sin kommune, og at kommunene tar dette ansvaret uavhengig av om midlene gis som et øremerket tilskudd eller som rammetilskudd, sier hun.

Se innspillene fra Bondelaget og Veterinærforeningen her

(©NTB)