Ku og kalv
Illustarsjonsfoto: F. Meyer

Bonde- og Småbrukarlaget vil halvere kvotetaket for kumelk

29. september 2020

I dagens fylkesledermøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble det vedtatt en uttalelse om melkekvoter. Der går de inn for å halvere kvotetaket på kumelk fra 900 000 liter til 450 000 liter, og redusere kvotetaket for geitemelk fra 900 000 til 200 000.

Her er uttalelsen i sin helhet

“Kvoteordninga for mjølk må komme til debatt. De siste tallene om utviklingen innen mjølkeproduksjonen viser at flere fylker har stor avvikling. Mange små og mellomstore mjølkebruk har så svak økonomi at generasjonsskifte ikke blir tema. Mjølkebrukene står overfor store investeringsbehov for å oppfylle lovfestede dyrevelferdskrav som trer i kraft i 2024 og 2034. Økonomiske virkemiddel må settes inn for å sikre mjølkeproduksjon over hele landet basert på norske og lokale innsatsfaktorer.

I enkelte bygder er fagmiljøet i ferd med å bli borte. Konsekvensen er at veterinærtilbud og andre servicefunksjoner blir reduserte. I sum svekker dette muligheten for rekruttering.

Det haster å gjøre en gjennomgang av systemet med mjølkekvoter for å sikre at det i større grad bidrar til landbrukspolitikkens overordna mål om matproduksjon over hele landet.

Til jordbruksforhandlingene i 2021 krever fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag at kvotetaket for kumjølk reduseres fra 900 000 liter til 450 000 liter og at kvotetaket for geitemjølk må reduseres fra 900 000 liter til 200 000 liter. Dette må i første omgang ikke ha tilbakevirkende kraft for de som har satset innenfor nåværende kvoteregime. Det må også utredes hvordan en kan gjennomføre en avvikling av systemet med kvoteleie.”

Samtidig som fylkeslederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at taket på mjølkekvoter reverseres, understreker de at er det viktig å ivareta mjølkebøndene som har satset stort etter at kvotetakene ble hevet til dagens nivå i 2014.

– De som har investert og bygd opp gården må også ha forutsigbare forhold. Vi har ikke et mjølkebruk å miste, sier Astrid T. Olsen, fylkesleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag.

Kilde: Norsk Bonde- og Småbrukarlag.