03fce296-234f-4f6d-be35-1a9d152f570c

Bonde- og Småbrukarlaget og EAT med felles front mot regjeringen

14. august 2023

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og EAT går ut med felles uttalelse om mat- og landbrukspolitikk. “Den totale mangelen på en helhetlig mat- og landbrukspolitikk her i landet er blitt den største trusselen mot vår framtidige matsikkerhet.” Les hele uttalelsen under: 

Den totale mangelen på en helhetlig mat- og landbrukspolitikk her i landet er blitt den største trusselen mot vår framtidige matsikkerhet. 

Vi har alle muligheter her i landet til å få tre ting til samtidig: sikre gode betingelser for bøndene våre, produsere klimavennlig og bærekraftig mat i verdensklasse, og forbedre folkehelsen og redusere våre enorme helsekostnader.

Nå må Regjering og Storting vise lederskap. Det må tenkes og handles annerledes enn i dag, på tvers av sektorer og departementer. 

Global oppheting og økt internasjonal ustabilitet truer den globale matforsyningen og gjør det enda mer presserende å ta ordentlige og effektive grep.

Gunhild Stordalen og Tor Jacob Solberg vil være tilgjengelig for felles intervju under arrangementet  NORDISKE KOSTRÅD: VI BØR SPISE MER PLANTER, MINDRE KJØTT. HVA NÅ, NORGE?  som finner sted mandag 14. august kl. 17.30 på MS Brisen, sentralt i Arendal.