Kjersti Hoff
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bonde-og Småbrukarlaget kritisk til endringen i dagpengeordningen

5. april 2020

Småbrukarlaget er kritisk til at regjeringen letter på Nav-regler framfor å sikre bedre importvern og øke lønnsomheten i matproduksjonen.

Les om endringen her

Tirsdag kunngjorde landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) at mottakere av dagpenger nå kan få lønn om de bidrar til å fylle behovet for sesongarbeidskraft.

Ifølge ABC Nyheter er den allmenngjorte minstelønna i landbruket 123,15 kroner. Leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enig i at det trengs noen strakstiltak med tanke på arbeidskraften, men at løsningen er å få opp lønnsomheten i matproduksjonen.

– Det krever et importvern og garantier fra Stortinget om at de ønsker det, sier Hoff til avisa.

– Vi er kritiske til Bollestads løsning. Det eneste alternativet vi har, er bedre lønnsomhet og dermed bedre evne til å betale høyere lønn, sier hun videre.

(©NTB)