Foto: NBS
Foto: NBS

Bonde- og Småbrukarlaget ber om garanti for økt målpris på korn

25. februar 2022

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt brev til statsministeren. I brevet ber de Støre om å ta grep for å sikre tilgang på norsk matkorn denne våren.  De oppfordrer regjeringen til straks å garantere en økning i målprisen på korn på minimum 85 øre pr kg fra og med 1.7.2022.

Det siste året har vi hatt den raskeste og største kostnadsveksten vi noen gang har hatt på råvarer til kornproduksjonen. På handelsgjødsel har prisene steget over 100%. Gjødsel er den største kostnaden i kornproduksjonen. I matkornproduksjonen er det høyere gjødselbehov enn til annet korn.

Kostnadssituasjonen er nå slik at det ikke er lønnsomt for bøndene å produsere matkorn. Det er samtidig mange bønder som mangler likviditet til å skaffe gjødsel til våronna.

Midlene fra tilleggsforhandlingene er dessverre ikke tilstrekkelig.

Det er avgjørende for norsk selvforsyning med mat at det nå avklares hvordan økonomien i kornproduksjonen blir i år, slik at bøndene kan så mathvete i vår.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag oppfordrer regjeringen til straks å garantere en økning i målprisen på korn på minimum 85 øre pr kg fra og med 1.7.2022.

Les hele brevet her

Kilde: Norsk Bonde og Småbrukarlag