Olaug Bollestad
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Bollestad til Norges største bondemøte i kveld.

28. januar 2019

Ikke før har snøsstormen stilnet på Jæren, så brygger det kanskje opp til ny storm inne i den nye idrettshallen på Varhaug. Der er det klart for det årlige stormøte, som er det største bondemøtet i landet. Temaet i år er dyrevelferd. Dette blir Olaug Bollestad sitt første møte med bøndene etter at hun ble utnevnt til landbruks- og matminister. Andre deltagere på møtet er leder i næringskomiteen jærbuen Geir Pollestad, leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og leder i Dyrevernsalliansen Live Kleveland.

Hva er god dyrevelferd? Hvem skal bestemme hva som er god dyrevelferd? er de to hovedspørmålene møteleder Tom Hetland og de flere hundre bøndene som er ventet til møtet vil ha svar på. Regjeringas vedtak om å forby pelsdyrnæringa blir helt sikkert heftig diskutert. I tillegg har svinenæringa i Rogaland det siste året opplevd stor oppmerksomhet etter at Mattilsynet gjennomførte en tilsynskampanje, som avdekket flere brudd på Dyrevelferdsloven.

Landbruk24 vil vil direkterapportere fra møtet, basert på direktesendingen til Stavanger Aftenblad