Tomme pelsdyrbur
Foto: Norges Pelsdyralslag

Bollestad: Pelsdyrkompensasjon snart klar.

22. oktober 2020

Ordningen med erstatning til pelsprodusentene vil være klar i månedsskiftet november/desember, opplyser landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Det er i et brev til næringskomiteen på Stortinget at landbruksministeren opplyser at kompensasjonsordningen snart vil være klar, skriver Nationen.

I brevet skriver Bollestad at hun ikke vil sende inn forslag om forskriftsendring på høring, men forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr.

«Forlaget vil innebære at det lovfestes rett til kompensasjon utmålt etter bestemmelsene i ekspropriasjonserstatningsloven og med mulighet for rettslig skjønn etter de regler som gjelder i ekspropriasjonssaker», skriver statsråden.

Pelsdyroppdrettere som allerede har avviklet, kan søke og få utbetalt kompensasjon etter gjeldende forskrift. «Når ny kompensasjonsordning er på plass, vil de kunne søke på nytt», skriver Bollestad.

Ifølge landbruksministeren er det 68 personer som har søkt om kompensasjon, og det er så langt utbetalt 200 millioner kroner.

Pelsdyralslaget frykter nye utsettelser

Pelsdyrbøndene frykter nå at regjeringens siste kuvending vil føre til nye ekstrarunder og at oppgjøret skyves enda lenger ut i tid, skriver Norges Pelsdyralslag i en pressemelding. -I stedet for å komme med en løsning, kommer regjeringen med enda mer prosess. Det er dramatisk for bøndene som allerede har hatt livet på vent i snart tre år, og som taper penger for hver dag som går uten at det er en endelig løsning, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag Bertran Trane Skadsem.

– Det blir nå opp til Stortinget å på alle måter sikre at dette ikke skroter en rettferdig forskrift og skyver ansvaret over på rettsvesenet, med årelange prosesser og ruinerte liv som resultat. Det Stortinget har vedtatt må fortsatt ligge til grunn, og sikre at dette nye grepet ikke gir bøndene mindre kompensasjon eller skal tar lenger tid, og de må sørge for å bruke all detaljkunnskapen departementet og næringen har innhentet i det pågående arbeidet. Det forventer vi at Stortinget gjør, sier Trane Skadsem.

Faglaga positive

I Norges Bondelag blir nyheten tatt godt imot av leder Lars Petter Bartnes.

– Når Stortinget vedtar forbud mot og legger ned en fullt lovlig næring, er det etter vår mening en selvfølge at de som rammes, får full erstatning etter anerkjente regler. Dette er bra og gir trygghet og forutsigbarhet, sier Bartnes.

– En må ikke glemme at dette berører 200 helt vanlige familier, som har drevet en helt lovlig næring. De rammes hardt både økonomisk og menneskelig, sier Bartnes.

Det er bra at departementet nå har snudd og at pelsdyrbøndene nå kan få en rettferdig erstatning for det overgrepet regjeringen har påført dem, sier  Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Skammelig

Leder i næringskomiteen og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, sier han forventer at ordningen nå raskt kommer på plass. – Vi krever at det må gis garantier for at den nye ordningen gir bøndene full dekning for det økonomiske tapet. Det er skammelig at regjeringen bruker mer enn tre år fra forbudet annonseres til bøndene får vite hva erstatningen blir, skriver Pollestad i en epost til NTB.

Kilder: (©NTB og pressemelding fra Norges Pelsdyralslag