Olaug Bollestad
Foto: LMD

Bollestad: Mattilsynet avhengig av godt omdømme

24. mai 2019

Landbruksministeren reagerte kraftig på Mattilsynets feilaktige rapport om en minkfarm i Rogaland og tar til etterretning at tilsynssjefen nå går av.

– Harald Gjein har orientert meg om at han ønsker å bli løst fra sin stilling som administrerende direktør med umiddelbar virkning, sier landbruk- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til NTB.

– Jeg tar hans ønske om å fratre til etterretning og vil takke ham for den jobben han har gjort for norsk matproduksjon gjennom åtte år. Dette er et valg han selv har gjort, sier statsråden.

Hun understreker samtidig sterkt at det viktigste er Mattilsynets troverdighet, ikke minst i lys av den mye omtalte rapporten fra Rogaland.

– Vi er avhengig av at Mattilsynet har et godt omdømme, at det har tillit både hos bønder, produsenter av næringsmidler og mat, hos oss forbrukere og i det offentlige, sier Bollestad.

Hun vil foreløpig ikke si om det er aktuelt å gjøre slik Senterpartiet har krevd, nemlig iverksette en uavhengig granskning av Mattilsynet.

– Den nye fungerende ledelsen må faktisk få lov til å finne ut hva som er best for Mattilsynet for å kunne bygge opp tilliten igjen, sier hun.

Pollestad vil ha svar fra Bollestad

Geir Pollestad (Sp), som er leder i næringskomiteen på Stortinget, mener saken nå har tatt en dramatisk vending.

– Statsråden må komme til Stortinget og redegjøre for situasjonen i Mattilsynet så raskt som mulig, sier han til NTB.

Den aktuelle pelsdyrbonden, Per Olaf Lauvås, mener Mattilsynet burde ha ryddet opp for lenge siden.

– En forutsetning for å bygge opp tilliten er at vi må være enige om de faktiske forholdene og at rapportene stemmer overens med de faktiske forholdene. Vi forlanger ikke annet enn at det skal være korrekt, sier han til Nationen.

Bonden tror saken er mer omfattende.

– Alle vet at dette er større enn denne ene saken, sier han.


– Til bonden vil jeg si at ingen skal oppleve det som den bonden har gjort. Det er en grunn til at jeg ønsket et møte med Mattilsynet. Jeg beklager for det han har opplevd, sier Bollestad til Nationen

(©NTB)