Olaug Bollestad
Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Bollestad kaller Mattilsynet inn på teppet.

11. desember 2019

Landbruksminister Olaug Bollestad har kalt inn administrerende direktør i Mattilsynet på til et møte, etter at tilsynet fikk slakt i en rapport tirsdag.

En ekstern granskning av tilsynet konkluderte med at det var mange systematiske svakheter og feil i Mattilsynets tilsynsarbeid. Rapporten fra granskningen, som ble gjennomført av KPMG, ble offentliggjort tirsdag ettermiddag.

Nå kaller landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) Mattilsynets administrerende direktør Ingunn Midttun Godal inn til møte.

– Statsråden vil drøfte oppfølgingen av rapporten og be Mattilsynet om en konkret plan for hvordan de tar tak i utfordringene som fremgår i granskingsrapporten, heter det i presseinvitasjonen til møtet.

Møtet finner sted torsdag morgen.

Sier de skal ta tak

– Resultatet av granskningen viser utfordringer som kan utgjøre en risiko både for rettssikkerheten til tilsynsobjektene og for gjennomføringen av samfunnsoppdraget for øvrig, heter det i rapporten.

Ingunn Midttun Godal har vært administrerende direktør i Mattilsynet i omtrent tre uker.

– Granskningen har avdekket systematiske svakheter i Mattilsynet, og dette tar jeg umiddelbart tak i, sa Godal tirsdag.

Småbrukarlaget er kritiske

Kjersti Hoff er leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun mener rapporten stemmer godt overens med problemstillinger de har pekt på tidligere.

– Det må foretas en ekstern gransking av hele Mattilsynet sin organisering og gjennomføring av tilsynsrollen, skriver Hoff i en pressemelding onsdag.

Hun mener at det er avgjørende at Mattilsynet har tillit både i samfunnet og den enkelte produsent.

(©NTB)