– Jeg er imponert over innsatsen fra næringa. Oppslutningen om dyrevelferdsprogrammet er svært god og aktiviteten i næringen er fortsatt høy. Det er positivt at både bønder, røktere, transportører og slakteriansatte gjennomfører kurs i dyrevelferd. Det viktig at alle i verdikjeden som har med dyr å gjøre, vet hva god dyrevelferd er, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (krf).

Forskriftsendring

En samlet næring var opptatt av forskriftsfesting av dyrevelferdsprogrammet hos svineprodusenter,  og har spilt inn til høringen som ble avsluttet 19.november. Forskriften er hjemlet i Dyrevelferdsloven og gjør det obligatorisk å delta i dyrevelferdprogrammet. Forskriften er oversendt fra Mattilsynet til departementet for fastsettelse og er under arbeid.  

Viktig med dialog mellom myndigheter og næring 

Landbruks- og matministeren er opptatt av at næringen og myndighetene arbeider sammen for å løse utfordringene.

– Selv om det er gjort mye godt arbeid, vil vi fortsatt ha stor oppmerksomhet på det forbedringsarbeidet som pågår. Vi har god erfaring fra dette arbeidet og  dialogen vi har hatt mellom myndigheter og næringen på dyrevelferd for gris.

Næringen på sin side fremhevet også betydningen av møtene med statsråden for å bedre oppslutning ute, og at de gjerne ville inviteres til fortsatt tett dialog om dyrevelferd.


Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.