Iversen Bjørn[611]

Bjørn Iversen fikk Jon Sundbys ærespris

18. oktober 2022

Årets prisvinner har hatt sitt virke som gardbruker, som politiker og mest av alt som organisasjonsbygger.  Den største og viktigste innsatsen gjorde prisvinneren som leder av Norges Bondelag fra 1991-97. Han ledet bondehæren til seier i kampen mot norsk EU-medlemskap i 1994.

Jon Sundbys ærespris deles ut hvert andre år til en person som har utført fortjenestefullt arbeid innen meieribruk eller jordbruk forøvrig.  Prisen ble utdelt første gang i 1956, og den finansieres av avkastningen fra Jon Sundbys fond.  

På samme måte som stifteren av æresprisen, har årets prisvinner hatt sitt virke som gardbruker, som politiker og mest av alt som organisasjonsbygger. 

– Han overoppfyller vilkårene for å få tildelt prisen og har gitt avgjørende bidrag til sikring av og utvikling av norsk jordbruk, sa styreleder i TINE Marit Haugen da hun delte ut prisen i går i forbindelse med produsentlagsledersamling.

Ledet Bondelaget under kampen mot Eu-medlemskap

Prisvinneren har jobbet i Landbrukets Sentralforbund og i Norges Kjøtt- og Fleskesentral.  Etter oppstart som gardbruker engasjerte han seg helhjertet i samvirket og Bondelaget. Da Anne Vik ble landbruksminister i Syseregjeringen (1989-1990), ble han statssekretær og fikk nyttig erfaring fra den siden av bordet.  Den største og viktigste innsatsen gjorde prisvinneren som leder av Norges Bondelag fra 1991-97. Han ledet bondehæren til seier i kampen mot norsk EU-medlemskap i 1994 og la dermed grunnlaget for at vi kan ha en særnorsk landbrukspolitikk den dag i dag.

Leder av Gjensidigestiftelsen

Prisvinneren har helt fram til våre dager hatt viktige oppgaver og ledende verv i offentlige institusjoner og organisasjoner knyttet til landbruket. Eksempel på dette er sentrale verv i Gjensidige og som leder av Norges største allmennyttige stiftelse: Gjensidigestiftelsen.

En meget verdig mottaker

Svært mange har fått høstet av hans klokskap, hans analytiske evner og sitt gode humor på en slagferdig Toten-dialekt.

– Bjørn Iversen er en meget verdig mottaker av Jon Sundbys ærespris, sa Marit Haugen da hun overrakte prisen.

Prisen består av en pengepremie og et diplom.

Kilde: Pressemelding fra TINE