Mann i hveteåker
Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Beredskapslager for såkorn er statens ansvar.

5. november 2018

Omsetningsrådet avviser forslaget fra tidligere landbruks- og matminister Jon Georg Dale om at markedsregulator skal bygge opp et lager av såkorn. I vedtaket heter det. “Omsetningsrådet mener det ikke er juridisk grunnlag i omsetningsloven for å innføre en ordning med beredskapslagring av såkorn i Omsetningsrådets regi. Omsetningsrådet mener det mest hensiktsmessige er å justere og styrke dagens ordning.”

Som et resultat av møtet mellom statsråd Jon Georg Dale og faglagene den 23. juli, ble det lagt fram en liste over tiltak for å avhjelpe situasjonen forårsaket av tørken. Blant annet etterspurte man en vurdering om hvorvidt markedsregulator bør bygge opp et beredskapslager for såkorn.

Landbruksdirektoratet har lagt fram både en juridisk og prinsipiell vurdering av saken, og begge går langt i å konkludere med at beredskapslagring av såkorn ikke kan finansieres og organiseres med hjemmel i Omsetningsloven. I den juridiske vurderingen skriver direktoratet: “Det er primærprodusentene (bonden) selv som gjennom avgiftsbelagte landbruksprodukter finansierer markedsreguleringen. Lovens formulering sørger f.eks. for at Omsetningsrådet ikke kan utvide ordningen til også å ivareta allmenne samfunnsoppgaver.”

Omsetningsrådet anbefaler å justere og styrke dagens ordning. Den går ut på at det gis et tilskudd til såkorn som overlagres på 60 øre pr kg, dette finansieres over jordbruksavtalen og er i år begrenset til et beløp på 3,7 millioner kroner, som tilsvarer 6 200 tonn såkorn. Det er bare ca 10 prosent av det årlige forbruket av såkorn. Norske Felleskjøp har anbefalt at ordningen utvides til 40 prosent av årsbehovet, mens Strand Unikorn mener et lager på oppimot 50 prosent av gjennomsnitlig omsetning de siste 3 år er fornuftig. Med dagens sats på 60 øre pr. kg. vil dette utgjøre omtrent 15 millioner kroner pr. år.

Kilde: Foreløpig protokoll fra Omsetningsrådet.