Byggkorn
Ilustrasjonsfoto

Ber trønderske kornbønder ha “is i magan”

26. september 2020

Endelig ser det ut som skuronna kan starte for fullt i Trøndelag, men bøndene blir bedt om å ha is i magen for å unngå at mottakene blir blokkert av rått korn de første dagene i den godværsperioden som nå er varslet.

“Dersom oppstarten blir for brå, blir det garantert problem med mottakskapasiteten. Om for mange kjem med korn med vassprosent over 30 % , blir det bråstopp og store utfordringar med nedtørkinga. I skrivande stund ser godvêret ut til å vare. Det gir meir og betre opptørking utover i veka. Oppfordringa er derfor å ha «litt is i magan» før det blir fullt kjør.” skriver Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag på sin nettside.

“Dersom vi får vassprosenten under 25 blir kapasiteten mykje større enn om vi er over 30. Det er difor viktig for kapasiteten at det beste og tørraste kornet blir tatt først. Grodd utørka korn må ikke kjøres direkte på kornmottaket, dette vil tette soldane og redusere mottakskapasiteten dramatisk. Grodd korn er godt brukande til fôr, men bør tørkast litt slik at groane fell av når det kjem inn på mottaksanlegget.” skriver Anders Mona hos Fylkesmannen i Trøndelag i et notat som er gjengitt på Facebook- siden til Steinkjer Kornsilo.

Mindre fare for fusarium ved trøsking av “tørt” korn

“Ved sida av redusert tørketrekk, er det kanskje vel så viktig at trøsking av tilnærma tørt korn gir mindre risiko for kvalitetstrekk. Dei fleste må rekne med litt trekk for vêrskade. I tillegg er det registrert aks med enkeltkorn av tvilsam kvalitet. Uansett om det er på grunn av fusarium eller andre årsaker, blir ein større del av tvilsame enkeltkorn utsortert på trøska når kornet er tørt ved trøsking. Når vassprosenten er oppover på 30-talet ved trøsking, blir det «graut» og det meste blir med inn.” skriver Jon Olav Forbord i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag.

Se mer hos Bondelaget her

Kilder: NLR Trøndelag og Fylkesmannen i Trøndelag.