Tørkeskadd kornåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ber bønder hjelpe hverandre.

5. juli 2018

Norsk Bonde- og Småbrukarlag kaller situasjonen «veldig kritisk» for medlemmene som er rammet av tørke, og oppfordrer bøndene til å hjelpe hverandre så dyra får fôr, for eksempel ved å åpne for beite på jord som gror igjen.

For Bondelagets medlemmer er situasjonen i ferd med å bli prekær, ifølge leder Lars Bartnes.

Begynner å bli prekært

– Vi trenger regn og vi trenger det fort, sier Bartnes til NTB.

Vedvarende høye temperaturer og så å si ingen nedbør er i ferd med å ramme store deler av norsk landbruk, både husdyrprodusenter og kornprodusenter. Mens husdyrbøndene sliter med å skaffe fôr til dyra sine, fortviler kornbønder over ødelagte og små avlinger.

Bondelaget er i ferd med å engasjere landbruket selv og myndighetene i en aksjon med mål om å avhjelpe fôrsituasjonen for husdyrbøndene. For kornbøndene er det bare en ting som kan hjelpe – vann og regn.

– Vi gårdbrukere er vant til å leve med risiko knyttet til været, men nå er vi i en ytterst vanskelig situasjon. Fra nordlandsgrensa og hele veien sørover er det ikke utsikter til nedbør på tidagersvarselet. Det er ekstremt, sier Bartnes.

Oppfordrer til solidaritet

For husdyrbønder som trenger fôr peker Bartnes på mulighetene for øke importen av grovfôr – gress i høy- eller rundball – hvis myndighetene senker tollsatsene midlertidig. Det jobbes også med å øke tilgangen på kraftfôr gjennom Felleskjøpet-systemet.

– Jeg får signaler fra medlemmer om at de vurderer buskapsstørrelsen. Det vil være uheldig hvis dette resulterer i et omfang av ekstraordinær slakting. Jeg er enig med Tines styreleder, som fraråder forhastede konklusjoner. Vi jobber aktivt med alternativer fôringsmuligheter, sier Bartnes.

Flere av Bondelagets fylkeslag på Østlandet holder torsdag og i dagene som kommer krisemøter for medlemmene for å informere om situasjonen og avhjelpende tiltak. I Østfold går laget aktivt ut og ber bønder hjelpe hverandre.

Det er en oppfordring Småbrukarlaget slutter seg til. Organisasjonen lanserer nå slagordet «Del beitet».

– Det skal forstås helt konkret, altså at for eksempel eiere av nedstengte gårdsbruk, hvor jorda står og gror igjen, åpner for beitedyr, og mer generelt, at bønder i tørkerammede områder må hjelpe hverandre, sier leder Merete Furuberg i Småbrukarlaget til NTB.

(©NTB)