Bente Odlo
Foto: Fylkesmannen i Innlandet

Bente Odlo blir ekspedisjonssjef for matpolitikk.

15. desember 2019

Bente Odlo, er i statsråd fredag 13. desember, utnevnt til ny ekspedisjonssjef i Landbruks og matdepartementet. Odlo skal lede avdeling for matpolitikk, og blir den i departementet som har ansvaret for Mattilsynet.

Odlo er utdannet jurist og jobbet tidligere 14 år i Landbruks- og matdepartementet før hun var spesialutsending for matvareproduksjon ved Norges faste delegasjon til EU. Odlo begynte i stilling som landbruksdirektør/avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Oppland i 2016.

Avdelinga har ansvar for etatsstyring av Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Etatstyring av Mattilsynet skjer i nært samarbeid med dei andre fagansvarlege departementa for Mattilsynet; HOD og NFD.

Hun overtar etter Gunnar Hagen, og tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer, står det i vedtaket fra statsråd.

Kilde: Fylkesmannen i Innlandet og statsministerens kontor