Sauer
Foto. Norsk Sau- og geit

Bedring i markedet for sauekjøtt

3. august 2020

På grunn av eksport og godt salg er markedssituasjonen på sau i endring, melder Nortura. Reguleringslagret er tomt for sauekjøtt. Derfor innfører de nå et effektivitetstillegg på 3 kroner pr. kg. for sau som leveres til slakt i uke 32 til 35 og 43 til 45. For lam er situasjonen fortsatt vanskelig i og med at det ligger betydelige mengder på lager ved inngangen til sesongen.

Sau

Prisløypa for sau inkludert effektivitetstilskudd og endringer i omsetningsavgift og grunntilskudd blir da slik denne sesongen, den viser at det er lønnsomt å levere sau før 31. august eller mellom 19. oktober og 9. november.

Uke  Dato
32   03.08.  +kr 5,00
36   31.08.   – kr 7,00
42   12.10.   +kr 2,00
43   19.10.   +kr 5,00
46   09.11    -kr 3,00
49   30.11    – kr 2,00

Engrosprisen på sau er fast hele sesongen, og er for de vanlige klassene 5,10 kr. pr. kg.

Lam

Her er prognosert prisløypa for lam med endringer i omsetningsavgift, sesongtillegg og grunntilskudd.

Uke
32   03.08.  +kr 7,70
35   24.08.  -kr 0,50
36   31.08.  -kr 1,00
37   07.09.  -kr 2,00
38   14.09.  -kr 2,30
39   21.09.   -kr 2,10
40   28.09.  -kr 1,80
41   05.10.   -kr 1,00

Se engrosprisene for lam på Landbruksbørsen her

Kilde: Nortura