Beate Menes Didriksen. Foto: Norsvin
Beate Menes Didriksen. Foto: Norsvin

Beate Menes Didriksen innstilt som ny styreleder i Norsvin.

28. januar 2021

Beate Menes Didriksen, Vestfold, er innstilt som ny styreleder i Norsvin SA. Didriksen har vært styremedlem siden 2014, og nestleder de siste 2 årene. Tor Henrik Jule, Trøndelag, som ble valgt som styreleder i 2019 ønsker ikke gjenvalg.

Per Inge Egeland, Rogaland foreslås som ny nestleder.  Maria Østerås, Hedmark har vært med i styret siden 2019 og foreslås gjenvalgt. Per Fredrik Bang, Nordland ønsket ikke gjenvalg og går ut av styret.

Som nye styremedlemmer foreslås Hans Ole Sætra Erikstein fra Telemark og Harald Bøhnsdalen fra Akershus. Som årsmøtets ordfører foreslås gjenvalg på Bente Børsheim fra Nordland og Einar Myki, Hedmark som varaordfører.

Som vararepresentanter til styret innstiller valgkomiteen på følgende: Jens Kristian Torgersen, Nordland, Silje Nicoline Graffer, Trøndelag, Øyvor Åsbakk, Nordland og Per Inge midtbø, Møre og Romsdal, som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. vararepresentanter til styret.

Som nye i valgkomiteen foreslås Lars Egil Blekkerud, Oppland og Knut Helmer Feltstykket, Sør-Vest. Jørn Gunnar Ellingsen, Nordland, foreslås som leder i valgkomiteen. I tillegg sitter Helene Wekre Høyem, Trøndelag, Kristian Hotvedt, Vestfold og Lars Hubred, Møre og Romsdal i valgkomiteen.

Norsvin SA’s årsmøte går av stabelen den 22.-23. mars 2021 på Scandic Hamar.

Kilde: Norsvin.no