Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Basisprisen på melk økes med 2 øre

1. oktober 2018

Per august viser regnskapet til TINE Råvare et overskudd på 31 MNOK. TINE Råvare skal over tid gå i null, derfor øker basisprisen med 2 øre/l til 4,49 med virkning fra 1. juli 2018.

Av 31 MNOK utgjør økt bruttofortjeneste 17 MNOK og 14 MNOK i reduserte driftskostnader. Styret i TINE har derfor vedtatt å endre basisprisen fra 4,47 til 4,49 med virkning fra 1. juli 2018. Basisprisen fra 1. mai til 30. juni økes også med to øre, fra 4,44 til 4,46.

Kilde: Tine.