Melkeku med fint jur
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Basisprisen for melk økes med 1 øre fra 1. januar

3. desember 2020

Konsernstyret i TINE anbefaler at basisprisen for rå melk settes til kroner 4,38 per liter fra 1. januar 2021. Dette er en økning på 1 øre.

Å fastsette basisprisen inngår som en del av budsjettet for TINE Råvare. For 2020 ligger det an til et estimert overskudd i TINE Råvare på 5,3 millioner kroner, som overføres til budsjettet for 2021.

TINE Råvare skal gå i null hvert år, og endret basispris er derfor med på å dekke inn over- eller underskudd fra året før.

Budsjettforslaget blir nå sendt til Landbruksdirektoratet for godkjenning.

Les om sesongjustering av melkeprisen her

Kilde: TINE Medlem