Melkeku på beite
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Lønnsomt med sommermelk også i 2021.

6. november 2020

Styret i TINE har justert satsene for basisprisen i 2021. Samla forskjell mellom største tillegg og største trekk i sone Landet er på 143 øre. For sone Fjord og Fjell er forskjellen på 191 øre. Det er litt mindre enn i år da det ble gjort en ekstra justering midt i året for å få nok melk på ettersommeren.

De nye satsene er tilpasset slik at det fortsatt skal være lønnsomt og motiverende for melkeprodusentene å levere «sommermelk» også i 2021. Tabellen viser variasjonen i basispris og i prissonene Landet og Fjord og fjell, enkeltvis og samlet for kumelk. Tall i tabellen er kr. per liter.


Med forbehold om feil i tabellen

Hvorfor er det ulik melkepris igjennom året?

Som næringa er godt kjent med, er melkeinngangen ujevnt fordelt gjennom året. Dette skaper ekstra kostnader og kapasitetsutfordringer for meieriene. TINE som markedsregulator mottar kompensasjon for reguleringskapasitet, -transport og -lagring, men kompensasjonen dekker ikke fullt ut virkelige kostnader. Dessuten finansieres kompensasjonen med omsetningsavgift, slik at kostnader ved skjev melkekurve belaster både melkeprodusentene gjennom omsetningsavgifta og ekstra kostnader i industrileddet.

Les mer hos TINE

I dette regnearket kan du gjøre beregninger for ditt bruk

Kilde: TINE Medlem