Andel av totalkonsum til matvarer
Tabell fra SSB

Bare 6 land bruker mindre andel av pengene på mat

6. august 2019

I dag kom den årlige undersøkelsen om matvarepriser i en rekke europeiske land. Den viser at det er bare 6 land som bruker en mindre andel av husholdningsbudsjettet på mat og alkoholfrie drikkevarer, enn det vi gjør i Norge. Den viser også at det er alkoholfrie drikkevarer og såkalt andre matvarer som har et ekstra høyt prisnivå i Norge. 

Liten andel av totalt konsum på mat

Til tross for det høye prisnivået i Norge, bruker husholdningene en relativt lav andel av totale konsumutgifter på matvarer og alkoholfri drikke. I følge Nasjonalregnskapet, gikk om lag 11 prosent av samlede konsumutgifter til disse varene i 2018. Andelen har gått gradvis nedover fra rundt 16 prosent i 1995. Samtidig kjøper vi mer mat nå enn tidligere, målt i volum.

Utgiftsandelen er også lav sammenlignet med store deler av Europa. Gjennomsnittlig andel av undersøkelsens 37 deltakerland var 18 prosent, og kun 6 land hadde en lavere utgiftsandel på matvarer og alkoholfrie drikkevarer enn Norge.

Dette sees i sammenheng med vårt høye inntektsnivå. Når et lands innbyggere blir rikere, reduseres vanligvis andelen av det totale husholdningsbudsjettet som brukes på mat og andre nødvendighetsvarer, ettersom forbruket av andre varer og tjenester øker.

Alkoholfri drikke og “andre matvarer” spesielt dyrt i Norge

«Fisk og sjømat» er matvaregruppen hvor Norge lå nærmest resten av Europas prisnivå – kun 9 prosent over EU28. Dette er på nivå med Hellas, Italia og Irland. Samtidig toppet Norge listen for gruppene «andre matvarer», og «alkoholfrie drikkevarer» med prisnivå på henholdsvis 90 og 81 prosent over EU-snittet. I gruppen andre matvarer finner vi blant annet sauser, krydder og smaksingredienser, barnemat og ferdigretter.
Norske kjøttpriser lå samlet 55 prosent over EU-snittet, men var likevel vesentlig lavere enn i Sveits (128) og noe lavere enn på Island (65).