Vegard Vigdenes. Foto: Privat
Vegard Vigdenes. Foto: Privat

Avtalen bidrar ikke til økt sjølforsyning.

14. juni 2022

Vegard Vigdenes driver med melkekyr og ammegeiter i Stjørdal i Trøndelag, i tillegg er han meget engasjert i landbrukspolitikk. Han er tydelig på at han støtter forslagene fra SV, MDG og Rødt om å endre årets jordbruksavtale. -Det er helt greit å mene at årets jordbruksavtale er god, men ikke kom å si at den bidrar til økt sjølforsyning, sier Vigdenes i dette intervjuet med Landbruk24.

-Jeg reagerer når både bondeorganisasjoner og regjeringa kritiserer Stortinget for å blande seg inn i jordbruksavtalen. Stortingspolitikerne er folkevalgt de har ansvaret for sikkerhet og sjølforsyning, da kan de ikke sitte på Stortinget å vedta en avtale som går i motsatt retning, det er ansvarsfraskrivelse. -Det er helt greit å mene at årets jordbruksavtale er god, men ikke kom å si at den bidrar til økt sjølforsyning. Det som irriterer meg mest med landbruket, og det gjelder hele landbruket, det er alle tilsløringer og halvsannheter, sier Vegard Vigdenes.

Den frittalende og engasjerte bonden fra Forradal i Stjørdal kommune som i mange år har vært tillitsvalgt for Bonde- og Småbrukarlaget har i år meldt seg ut, han har i stedet brukt de pengene han sparer på kontingent til  å reise rundt å ha kontakt med politikere i mange partier. Men hvis NBS blir tydeligere, ærligere og kraftigere i klypa så melder jeg meg inn igjen, sier han. Vigdenes mener det var feil av Bonde- og Småbrukarlaget å skrive under årets jordbruksavtale, det gjør det vanskeligere for Stortinget å endre avtalen.

Du ser ingen fare med at Stortinget endrer en avtale som begge faglaga har underskrevet?
Nei egentlig ikke, det er uansett ikke bonden sitt ansvar å styre retningen, bonden er et virkemiddel for å nå målet. Hvis målet er at det ikke skal være mulig å drive gård Forradal der jeg driver, så må jeg bare finne meg i det. Men jeg vil selvsagt kjempe for det jeg mener er det rette målene, og virkemidlene.

Lønner seg å bruke kraftfôr

Årets jordbruksoppgjør bidrar ikke til at det lønner seg for meg å bruke gras i stedet for kraftfôr. Etter at fjøset brant ned  i 2018 har Vigdenes bygd nytt fjøs med 29 båsplasser til en melkekvote på 120 000 liter. Han hadde planer om å fortsette med et svært lav kraftfôrbruk, men ser nå at det ikke lønner seg selv om han har ledige båsplasser.  -Jeg forstår ikke de regnestykkene som viser at gras blir billigere enn kraftfôr. Da tror jeg ikke at de legger inn timebetaling til seg sjøl. Jeg leier ikke jord, men kjøper inn en del rundballer, og ser allerede at prisene stiger og de vil stige enda mer når kostnader til gjødsel, diesel og plast øker. Sjøl med en økning i kraftfôrprisene det siste halvåret, blir det enda mer lønnsomt å ringe Felleskjøpet å bestille mer kraftfôr.

-Jeg skjønner at folk tilpasser seg i en presset situasjon, det gjør jeg også, man det fratar meg ikke ansvaret for å si fra at dette er riv ruskende galt. Det som gjør situasjonen ekstra vanskelig er de som har investert seg bort fra lokale ressurser, og som er bekymret for hva som skjer hvis de ikke får tilgang på rimelig kraftfôr.

Ja hva er din løsning for dem som er i denne situasjonen, hvor tøff omstilling klarer de som har fulgt oppfordringene om å investere og satse?

Jeg har i det siste vurdert om det ville vært riktig å bruke investeringsmidlene på gjeldnedskriving for å redde noen ut av en situasjon de er lokket inn i. Men det viktigste med SV sitt forslag nå er at dette er et signal om at det er starten på  noe som er nødt til å fortsette. Vi har en fullskala krig i Europa, det er økende sult i Afrika, mens vi har 35 prosent sjølforsyning. Da kan vi ikke fortsette å la være å bruke norsk areal, avslutter Vegard Vigdenes.